— Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Vi sitter i samme båt og har ingen ytre fiender. Det handler om å få til noe og demonstrere at vi samarbeider i praksis, sier Bolstad.

I dag velges han trolig til ny leder for fagforeningen ved smelteverket. Nå skal han, politikerne i Odda og ledelsen ved fabrikken redde stumpene og forhåpentligvis skape grunnlag for nye arbeidsplasser.

Situasjonen er følgende: Karbidproduksjonen og cyanamidavdelingen og legges ned. Den har gitt smelteverket røde tall i årevis. Uten nedleggelse blir det konkurs.

Smelteverket skal fortsette å produsere Cyan og Dicy. Dette er kjemiske produkter som gir pluss i regnskapet. Men til det trenger smelteverket CO2 i høye nok konsentrasjoner fra kalkovnene. I løpet av tre uker vet man om det lykkes. Da reddes 50 arbeidsplasser.

— Jeg har tro på at vi skal få det til, sier Bolstad.

Men det stopper ikke her. I dag sender Odda Smelteverk 200.000 tonn CO2 rett opp i luften. Utslippene forsvinner når karbiden legges ned. Bedriften har planene klar for en lukket kjemisk produksjon der alle CO2-utslipp forsvinner. Det hele gir 50 ekstra arbeidsplasser, men fabrikken koster 100 millioner kroner.

Miljøvernminister Børge Brende har vært i Romania og kjøpt CO2-kvoter til 50 kroner tonnet. Han bør heller kjøpe våre CO2-kvoter. Så har vi penger til å bygge en ny fabrikk, sier Bolstad.

Administrerende direktør Odd Samstad er svært fornøyd med å ha den tidligere politiske rådgiveren for næringsminister Grete Knudsen som sin stedfortreder.

— Når jeg ikke er her, er Trygve sjef. Dette er et unikt eksperiment. Jeg tror resultatet blir at styret 5. mars sier at vi er nødt til å kjøre videre.

I SAMME BÅT: Avtroppende fagforeningsleder Terje Rongsvåg (til h.), administrerende direktør Odd Samstad (i midten) og påtroppende fagforeningsleder Trygve Bolstad skal samarbeide om å redde 50 arbeidsplasser og skaffe 50 nye til Odda-samfunnet.
FOTO: EIRIK BREKKE