— Problemet er at det ikke har kommet noen sentrale føringer på hvordan tilbudet skal være. Noen har ansatt miljøterapeuter, mens andre har ansatt fengselsbetjenter med spesialkompetanse. Det er også ulikt hvordan samarbeidet med helsepersonellet foregår, sier leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud.

- Virker desperat

Han vil nå ha en gjennomgang av tilbudet.

  • Jeg er glad for at vi har en offensiv justisminister som vil gjøre noe med de innsattes rusproblemer. Men det blir veldig galt å sette i gang et så stort prosjekt uten å ha diskutert hvordan dette skal gjennomføres. Det virker litt desperat, sier Svenkerud.

Også Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har etterlyst en gjennomgang av tilbudet.

— Det er store variasjoner i hvordan tilbudet er organisert. Noen steder bor deltakere på rusmestringsenheten på vanlige avdelinger. Der er de sammen med andre innsatte som kanskje ikke ønsker å bli rusfrie, og dette oppleves som en belastning for dem.

Andre steder er det satt av egne avdelinger. I tillegg er det varierende hvordan samarbeidet mellom fengselet og hjelpeapparatet utenfor murene fungerer, sier fungerende forbundsleder i NFF, Rita Bråten.

Skal ha gjennomgang

Ingen i den politiske ledelsen i Justisdepartementet kunne kommentere saken i går ettermiddag. Det kunne heller ikke noen i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

I et brev til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund varsler likevel KSF at tilbudet ved rusmestringsenhetene skal evalueres i løpet av 2011. Noen flere sentrale føringer på tilbudet, er derimot ikke aktuelt.

  • KSF har full tillit til at regionalt og lokalt nivå vurderer hvilken kompetanse de anser som mest egnet til den lokale rusmestringsenheten, skriver avdelingsdirektør Andreas Skulberg og seniorrådgiver Anne Dahl i brevet.