Det er og klart at fagforeningskontingenten, som til nå er innbetalt til Fagforbundet, for fremtiden skal overføres til Det norske Maskinistforbund, der de to fagforeningen nå er tilsluttet.

Dermed har de to fagforeningene, som i juni nektet å bli med fra Kommuneforbundet og over i Fagforbundet fått medhold, i det minste hos kommunen. Fagforbundet har hele tiden stått fast på at de to foreningene ikke har hatt anledning til å reservere seg mot å bli med inn i det nye Fagforbundet, og forsøkt å beholde fagforeningskontingenten — Nå har Fagforbundet lidd et kraftig nederlag i forhold til å presse gjennom sin vilje. For fagforeningsdemokratiet og for medlemmene i brannkorpsforeningen og TAFO er dette en viktig og riktig avgjørelse, sier leder i TAFO, Jan Olav Fosse.

Fortsatt gjenstår spørsmålet om fagforeningenes penger. Etter at Fagforbundet satte den ene foreningen under administrasjon og innsatte et interimsstyre for den andre, har Sparebank 1 frosset bankonti til Bergen Brannkorps Forening. Den konflikten er ennå ikke løst.