Hun hadde sin første arbeidsdag i går.

— Det er en deltidsstilling i utgangspunktet, men hun får garantert norske lønnsvilkår, bedyrer Unionen-leder Roger Pilskog overfor Bergens Tidende.

Han har innsett at fagforeningene i Bergen har behov for en person som kan informere medlemmer, allerede innmeldte og potensielle, fra Polen og Baltikum om norske regler og rettigheter. Dessuten kan den nye medarbeideren gi fagforeningens ledelse et bedre innblikk i de nye medlemmenes tradisjon og tenkemåte.

Pilskog antar at tallet på arbeidere fra lavtlønnsland i Norge er i overkant av 25.000, mot bare 3000-5000 i Danmark og Sverige.

Skattedirektoratet opererer med offisielle tall i Norge på linje med Pilskogs estimat for våre naboland, men innrømmer at mørketallene er store. De offisielle tallene ble mer enn doblet i perioden etter at landene ble EU-medlemmer, sammenlignet med en tilsvarende lang periode før.

— Det som skjer er at folk som var her ulovlig før, registrerer seg for å bli lovlig, samtidig som stadig nye strømmer til, sier Pilskog.

Mørketallene skyldes at kontrollordningene for overgangsreglene ennå ikke fungerer i Arbeidstilsynet og politiet, hevder han.

Pilskog understreker at fagbevegelsen ønsker de nye kollegene velkommen, men insisterer på at de skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Da blir det slutt på sosial dumping og det hele vil regulere seg selv.