— Vi stiller oss litt undrende til hvorfor så få tar kontakt med tillitsvalgte dersom det er så store problemer, sier Mette Mikkelsen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Bergen.

Tirsdag var hun med å sende ut en felles uttalelse på vegne av fagforeningsorganisasjonene i Helse Bergen. Organisasjonene - som representerer alle forbundene med tillitsvalgte ved Sandviken sykehus - mener ledelsen i Helse Bergen har tatt tilbakemeldingene fra sikkerhetsavdelingen på alvor.

«De ansattes organisasjoner synes også at man i større grad bør håndtere sakene internt og ha fokus på gode løsninger. Den negative mediefokuseringen skader hele Helse Bergens omdømme», heter det i uttalelsen.

— Veldig mange trives med å jobbe ved avdeling for sikkerhet. De er lei av at fokuset er på denne konflikten og ikke der det skal være, nemlig å ta vare på pasientene, sier Mikkelsen.