BERIT KVALHEIM

I går ble det klart at den tidligere bergensrådmannen får en ny sjanse til å renvaske seg. Gulating lagmannsrett har gitt klarsignal for at saken kan prøves på nytt i lagmannsretten. Også rådmannens kone, Anne Grethe Fagereng, har fått gjennomslag for sitt ankekrav.

«Som ventet»
Rådmannens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, sier til BT at beslutningen var omtrent som ventet.

Kjennelsen fra lagmannsretten innebærer at saken må opp igjen i sin fulle bredde og at bevismaterialet skal vurderes på nytt.

Tidligst til høsten
Førstelagmann Magnus Matningsdal i Gulating lagmannsrett sier til BT at saken tidligst kan settes på kjøreplanen til høsten. – Før sommeren er programmet fullt belagt. Hvis vi skulle presset inn rådmannssaken, måtte vi eventuelt ha utsatt saker som allerede er berammet, sier Matningsdal.

Ragnar Fagereng forlangte primært å få saken opp igjen til ny behandling i Bergen byrett, med utgangspunkt i påstander om saksbehandlingsfeil. Ny rettssak i lagmannsretten var hans «annetvalg».

Sju uker
Tre dommere i Gulating har brukt sju uker på å avgjøre ankespørsmålet. Begge ektefellene anket på stedet da dommen falt i Bergen byrett 6. februar, og halvannen uke senere, 15. februar, ble den skriftlige anken innlevert.

De tre dommerne som har behandlet saken, var enige om å godta anken fra Ragnar Fagereng. Men det var dissens når det gjaldt ankebegjæringen fra hans kone, Anne Grethe. Advokat Ole Berg-Olsen, som forsvarer rådmannens kone, Anne Grethe, sier til BT at han ikke legger for stor vekt på dommerdissensen. – Det viktigste er at anken slapp igjennom, slik at

Anne Grethe Fagereng får en ny mulighet i rettsapparatet, sier han til BT.

Wangberg fikk nei
Anne Grethe Fagereng ble frikjent på to av punktene i tiltalen. Påtalemyndigheten representert ved aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, har krevd ny behandling av de to frifinnelsespunktene, men dette sa lagmannsretten enstemmig nei til. De to punktene blir altså stående.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg er bortreist, og det har ikke vært mulig for BT å få kommentarer fra ham til ankeavgjørelsen