Blant triste nyheter om dårlig drikkevann, lavere bompengeinntekter enn beregnet, faren for at Alexander Ødegaard går til Rosenborg m.v. finnes det heldigvis også noen gode, lokale nyheter. På Eidsvågneset har vi med glede merket oss resultatet av Bergens Tidendes kåring av den bratteste bakken i Bergen. Den viser at Fagerbakken er den aller bratteste.

I en tittel lørdag 13. november 2004 heter det riktignok at «Skivebakken er brattest». Men denne feilaktige overskriften må tilskrives en metodisk svakhet i undersøkelsen: Nemlig den at målingene er basert på «gjennomsnittet i det bratteste henget i hver bakke». Her vinner Skivebakken med 24 prosent, mens Fagerbakken har 21 prosent. Men: «Dersom en ser på bakkene i sin helhet, det vil si måler gjennomsnittsstigningen av den totale bakkelengden, er Fagerbakken med sine 377 meter og Nygårdslien på 264 meter, de bratteste i byen, begge med en stigning på 16 prosent,» forteller avisen.

Det er dét vi fester oss ved. En digresjon: Saken minner meg om en samtale en gang med en drosjesjåfør, underveis i nettopp Fagerbakken. Han fortalte at den bratteste bakken i Oslo, heter Brattbakken. Intet vondt sagt om Oslo. Men kan ikke navnevalget Fagerbakken på vår bratteste veistrekning tolkes som et symbolsk uttrykk for bergensernes optimisme selv i motbakker og evne til å se positivt på tilværelsen?

PS.

Til redaksjonen: Avisen gjengir et bilde som angivelig viser Fagerbakken. Men bildet er fra en annen fager vei; Lyngveien. Det vil sjefredaktør Hålien kunne bekrefte. Han bor der, nemlig.

Av Harald Queseth