Dette er noen av de nye sikkerhetstiltakene, som er innført i høstens førstekullsuke på NHH. Tiltakene kommer etter en prosess med bakgrunn i spørreundersøkelsen gjennomført etter fjorårets Førstekullsuke, dødsfallet og dialog med andre studentorganisasjoner. Familien har også kommet med innspill til hvordan arrangementet kan gjøres tryggere.

— Norsk lov gjelder

— Det tragiske dødsfallet fikk oss til å tenke. Slikt skal ikke skje. Derfor ønsket vi å øke sikkerheten, sier Cilla Indahl Holmes, leder for Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

Denne uken deltar nær 900 fadderbarn og faddere på førstekullsuken. Nytt er at alle faddere må skrive under på en kontrakt, der de blant annet forplikter seg til å vite hvor mange fadderbarn de har med seg på hvert arrangement. De må også sørge for at disse kommer seg trygt frem, og de skal respektere fadderbarnas grenser, blant annet når det gjelder alkohol.

— Vi presiserer også overfor fadderne at norsk lov gjelder. Man skal ikke servere brennevin til personer under 20 år, sier Holmes.

Vannstasjoner på alle arrangement, døgnåpen vakttelefon og gratisbusser, slik at alle kan komme seg trygt hjem er også nytt.

- Ekstra på tærne i år

Dessuten skal NHHS gjennomføre en årlig spørreundersøkelse om studenterfaringer med Førstekullsuken. Den første ble gjennomført i fjor høst og viste at 16 prosent av de som svarte følte stort drikkepress.

— Løsningen er ikke flere alkoholfrie arrangement, men at vi gjør førstekullsuken bedre og tryggere, blant annet med skjerpet vakthold.

— Hvordan har årets fadderuke gått så langt?

— Vi går alle litt ekstra på tærne i år. Mitt inntrykk så langt er at fadderuken har vært noe roligere i år, og vi håper endringene har god effekt.

Null støtte til ren fest

I vinter la en arbeidsgruppe ved Universitetet i Bergen frem en rekke forslag til tiltak for å forbedre fadderuken. Blant annet er det opprettet en sentral pott, der fadderstyrer kan søke om midler til arrangement av faglig, sportslig eller kulturell art.

— Man får ikke støtte til en ren fest. Arrangementet skal ha en klar profil for å kvalifisere til støtte, opplyser Livar Bergheim, nestleder i Studentparlamentet.