Forrige høst lanserte Skyss kampanjen hvor bergenske bilister kunne bytte ut bilen sin med gratis, offentlig transport.

— Vi tror at mange ikke reiser kollektivt fordi de ikke har testet ut kollektivtilbudet der de bor. Reisevaner tar tid å endre, men ved å gi et gratistilbud over en periode på to uker, håper vi at flere skal få øynene opp for at de har mulighet til å la bilen stå, sa kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Færre søkere

De satte selv et tak på 20.000 deltakere. Det viste seg å være vel forhåpningsfullt. Tall fra TNS Gallup, som administrerte påmeldingen og undersøkelsene, viser at cirka 5000 meldte seg på. Av dem var kun 3500 kvalifiserte etter forhåndskriteriene, og fikk tilsendt gratiskort.

Skyss sier likevel de er fornøyde med kampanjen.

— Vi visste ingenting om hvor mye vi kunne forvente, så vi satte et tak på 20.000. Om vi fikk det eller 5000 kunne vi ikke vite på forhånd.

Med tanke på hvordan lignende kampanjer fungerte i Sverige, kunne hun likevel tenkt seg enda flere påmeldte.

— Men vi er fornøyde med det vi har fått til, og tilbakemeldingene våre viser at dette er en god måte å jobbe på.

Flere fortsetter

I etterkant av kampanjeperioden har TNS Gallup foretatt en spørreundersøkelse blant deltakerne i kampanjen. Blant svarene der, finner vi ut at:

 • 84 prosent av dem som fikk tilsendt gratiskort, brukte kortet i prøveperioden
 • 58 prosent av disse svarer at de er tilfreds eller meget tilfreds med kollektivreisene de gjennomførte i prøveperioden.
 • 1/3 av disse sier de ser for seg at de vil reise mer kollektivt i tiden fremover enn hva de gjorde før prøveperioden.
 • Vi trenger å få folk til å teste ut andre reisemåter. Det er en psykologisk barriere det å endre reisevanene, og tanken var å gi bilistene en gulrot. Dette samstemmer med det de som jobber med å få folk til å sykle og samkjøre mer, sier Dreyer, som forteller at Skyss ikke har planer om lignende kampanjer i år.

— I år har vi mange andre ting vi skal prøve ut, men vi har dette tiltaket med oss i bakhodet.

Inspirert av Sverige

Tanken om gratisbuss fikk Skyss fra Sverige, der flere reiseselskaper har prøvd ut samme kampanje. I Gøteborg prøvde 50.000 personer kampanjen, og 14.000 av dem sa de ville fortsette med bussen. I Malmø fikk 30.000 kjøre gratis i to uker, og 9000 av dem ville fortsette.

I Norge har det gått mer trått. Skyss viser selv til Brakar i Buskerud som prøvde denne kampanjen før Skyss. Resultatet hos dem ble 2100 påmeldinger, hvorav 950 deltakere ble akseptert og fikk gratiskort.

Ifølge Skyss oppsummerer Brakar selv kampanjen med at «Vi har fått 14 nye faste kunder».

Her er et utvalg av de frie kommentarene Skyss fikk fra de prøvereisende ietterundersøkelsen:

«Hvilke positive erfaringer hadde du da du reiste kollektivt?»

 • Fikk en god følelse av å bidra til mindre kø!
 • Avslappende og overraskende effektivt.
 • Sove på bussen om morgenen.
 • Mange avganger dit jeg skulle.
 • Alt er blitt bedre etter at Skyss overtok kollektivstyringen.
 • Deilig å kunne sitte på bussen og lese den tiden det tar å komme til jobb.
 • At jeg kunne lese bøker, aviser, surfe på mobilen.
 • Effektivt og forutsigbart.
 • Mindre stress.
 • Slippe å konsentrere seg om bilkjøring etter jobb.
 • At det ikke var fullt så slitsomt som jeg husket!
 • Fikk MYE alenetid.
 • Mange avganger i rush.
 • Jeg tok bussen og gikk hjem. Cirka 1 times gåtur = trim, frisk luft,deilig!
 • Fascinerende å høre på hva andre kan få seg til å snakke om på en buss.
 • Koselig sjåfør.
 • Veldig greit når jeg bare reiser inn til byen. Går minst like raskt somnår jeg reiser med bil.
 • Fikk pratet med naboen.
 • Det gikk overraskende bra! Det var ingen problemer overhodet med å brukeSkyss. Følte meg absolutt som en del av fellesskapet. Slappet av og så ting jegikke hadde sett før.
 • God plass på bussen i rushtiden overrasket positivt.
 • Jeg er vant med å kjøre bil, å kjøre andre, så en"luksusfølelse", "tenk, noen transporterer meg!" meldteseg.
 • Var skeptisk på forhånd, men opplevde det ikke stressende å reise medbuss. Så for meg å måtte stå tett i tett med svette og våte folk rundt meg.
 • Overrasket over hvor bra tilbudet er. «Hva opplevde du som negativt ved å reise kollektivt?»
 • Å ta to busser til jobb tar for lang tid.
 • Vanskelig å planlegge når man er vant til bil og fleksibilitet.
 • Veldig fullt på Bybanen i rush.
 • Vanskelig å finne parkering på Straume.
 • Blir våt når det regner.
 • Buss som ikke stoppet for den var full.
 • Bussen kjørte for tidlig.
 • Bussen hjem fra jobb var alltid forsinket.
 • Tar lengre tid å levere i barnehagen.
 • Synes dørene lukkes for fort igjen.
 • Mangler direkte rute helt til arbeidsplassen. Må gå noe.
 • Blir våt på beina.
 • De andre reiste seg ikke for meg og min datter på fire år.
 • Mistet nesten neste buss én gang, ble litt stresset, måtte løpe.
 • Kjedelig å vente så lenge på Åsane terminal.
 • Buss kommer forsinket eller går ikke så ofte etter kl. 17.
 • Stressende å forholde seg til avgangstider i forhold til å hente barn.
 • Folks uhøflighet på bybanen.
 • For dyrt. Prisene øker og øker. Viss flere skal reise kollektivt såhjelper det ikke å øke prisene.