Som BT skrev i går, er det bare i Bergen avdekket over 200 ulovlige byggetiltak i år. Selv om kommunene har satset mer på tilsyn og kontroll de senere årene, har det ikke gitt noen særlige utslag i politiets statistikk. Så langt i år er det kun kommet inn åtte anmeldelser til Hordaland politidistrikt for brudd på plan— og bygningsloven. I 2006 var det tre anmeldelser. I løpet av de ti siste årene er 70 brudd anmeldt, viser politiets statistikk.

- Må anmelde oftere

— Vi ser at det for kommunene sitter langt inne å gå til politianmeldelse, konstaterer assisterende fylkesmann, Rune Fjeld.

Han viser til at det kan være politisk krevende å gå til anmeldelse, og at terskelen av den grunn er høy.

— Jeg synes likevel at dette er et virkemiddel en må bruke i langt større grad, sier han og varsler at de i sterkere grad vil anmelde dem som bryter loven.

I utgangspunktet er det kommunene som har ansvar for å følge opp ulovlig bygging, men som regional byggesaksmyndighet har Fylkesmannen også et ansvar.

— Vi vil gripe inn i de tilfellene hvor vi finner grove brudd som ikke blir fulgt opp av kommunen. Det har vi gjort tidligere også, sier Fjeld som har bedt om et møte med Hordaland politidistrikt for å diskutere oppfølgingen.

I dag står mange av sakene i stampe hos politiet. En av få som er anmeldt i Bergen, er Arne Veidung og FAV Gruppen. Bakgrunnen er to svaberg som ble sprengt bort på to eiendommer ved Nordåsvannet.

— Vi har fått inn noe dokumentasjon, men vi er fortsatt ikke ferdig med etterforskningen, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.

Skuffet ordfører

I april i år gjennomførte politiet, Fylkesmannen, Fitjar kommune og Kystvakten en storstilt strandsoneaksjon i øykommunen. De avdekket flere tilfeller av ulovlig virksomhet, og fire utbyggere ble anmeldt. Så langt har ingenting skjedd. Ordføreren i Fitjar, Harald Rydland, er skuffet.

— Dette var en aksjon, og litt av målet var å få en rask reaksjon. I utgangspunktet skulle sakene vært avklart hos politiet like over sommeren, sier Rydland.

Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt sier at ressursproblemene internt i politiet gjør at sakene ikke er ferdig etterforsket.

— Det er uheldig, medgir Gardshol Bjørndal.

Ressursproblemene skyldes imidlertid ikke mange byggesaker. De fire byggesakene fra Fitjar er de eneste som er under etterforskning i hele dette politidistriktet. Faktisk har Gardshol Bjørndal kun hatt én slik sak på sine fire år i jobben.

Han tviler på at bøter i seg selv er nok for å stanse dem som tar seg til rette.

— Tar en hensyn til hva det koster å bygge en hytte, så er en bot på noen titalls tusen en ganske liten del av kostnadene, sier politiadvokaten.

Han tror lovendringen fra neste år, som åpner for fengselsstraff i de mest alvorlige tilfellene, vil hjelpe.

— Dersom kommunene også følger opp med rivningsvedtak, vil det åpenbart virke avskrekkende, mener Gardshol Bjørndal.

Rune Berentsen (ARKIV)