120 studenter ved UiB begynte nå i høst på pedagogikk for å bli lærere. Kun 13 av dem er realister.

For mens skoleverket skriker etter lærere som kan matematikk og naturfag, støvsuger det private næringslivet markedet for realister.

— Amatører i skolen

— Resultatet er at mange lærere i ungdomsskole og videregående skole ikke har peiling på matematikk og naturfag. De er amatører, og ligger et halvt kapittel foran elevene, sier nestleder i Hordaland lektorlag, Svein Einar Bolstad. UiB har 17 000 studenter. I vår ble 638 studenter uteksaminert på høyere grad og profesjonsstudier. 112 var ferdig med cand.scient.-graden (hovedfag i realfag).

Situasjonen er den samme ved de andre norske universitetene: Få vil bli lærere. Mellom 120 og 150 tar i år pedagogikk ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim. Ved Universitetet i Tromsø er det i år 45 heltidsstudenter i pedagogikk.

For realfag er svikten størst, men også språkfagene sliter med å få nok lærere. Færrest er det med hovedfag i tysk og engelsk.

— I dag er pedagogikk og læreryrket et nederlagsdømt alternativ, noe som gjerne er sistevalget når en kommer helt til slutt i utdanningen. Noe drastisk må gjøres for å få flere inn i skolen, sier Leiv K. Sydnes, professor i kjemi og prorektor for utdanning ved UiB.

Lærerskole uten matte

Begynnerlønnen for en lektor i videregående skole er 263.600 kroner. Etter 24 år i yrket har den steget 76.000 kroner, til 339.000 kroner. - Studenter med realfagkompetanse går oftest til det private næringslivet. De tilbyr en lønn som ligger flere hundre tusen kroner over det skolen kan tilby, sier leder i Norsk Lektorlag, Henning Wold.

Dermed må skoleverket stole på nyutdannede lærere fra lærerskolen. Frem til nå har utdannelsen deres vært uten obligatorisk matematikkundervisning. Nå er 10 vekttall (et halvt år) undervisning i matte innført.

- Livsfjern utdanning

UiB ønsker å ta kampen opp med høyskolene. Et utvalg går inn for å utdanne lærere i mye større grad enn i dag. Da skal utdanningen legges om, slik at studenter som vil bli lærere får skreddersydd utdanning fra første semester.

— Utdanningen får gjerne et teoretisk, livsfjernt preg. Realfag betyr noe, i skolen og i samfunnet ellers, og det må komme frem i utdanningen, sier professor Leiv K. Sydnes ved UiB.

FRIHET: – Jeg kan få jobb hvor jeg vil, og yrket er greitt å kombinere med familieliv, sier Tone Grete Dagestad (26), en av de svært få realistene som vil bli lærer. FOTO: KNUT EGIL WANG