BT skrev i går at mange bygder er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å komme seg gjennom turistsesongen.

- Det nye er jo den store, svenske bølgen, med ungdommer som tar jobbene norske ungdommer ikke vil ha, sier Jens Petter Hagen, rådgiver i Fellesforbundet.

Han forteller at det ikke er noe nytt at vi trenger utenlandsk arbeidskraft i turistnæringen.

— Sånn har det vært i mange, mange år. Vi har nesten alltid hentet arbeidskraft fra Europa, spesielt til restaurantdrift.

Ifølge Hagen handler dette om lønnsnivå, arbeidsforhold og at nordmenn trakter etter andre karrierer.

Ikke regulert

I hotell- og restaurantbransjen er det ingen lovregulert minstelønn ifølge Jonas Bals, rådgiver i Fellesforbundet.

— Lav lønn er et generelt problem i bransjen, og lave lønninger gjør jo at arbeidet blir mindre attraktivt, sier Bals.

Bals forteller at de har sett en del tilfeller av sosial dumping. Både utenlandske sesongarbeidere og ungdom mangler kunnskap om arbeidsmarkedet de trer inn i. Bransjen er dessuten preget av lav organisasjonsgrad, og det finnes få steder med tariffavtale.

— Dessverre finnes det en del arbeidsgivere som spekulerer i dette, og som betaler langt under tarifflønn, sier han.

Så lenge det er godt betalt kunne jeg ha gjort det meste som sommerjobb

Lav lønn, høy trivsel

Ved Fleischers Hotel på Voss merker de at nordmenn har høyere krav til lønn og arbeidsforhold. Reiselivsbransjen konkurrerer om arbeidskraften med bransjer som olje, finans og eiendom, og har til sammenligning et mindre attraktivt lønnsnivå.

— Gjennom året får vi i snitt fem søknader om dagen. Ikke mange av søknadene er fra nordmenn, ikke engang én av fem er norske, sier salgs- og markedsansvarlig Alette Hjelmeland.

Ifølge Hjelmeland tar reiselivsbransjen lønnsnivået igjen på trivsel og godt arbeidsmiljø. De fast ansatte på Fleischer blir gjerne i mange år, for eksempel har kjøkkensjefen vært ansatt i 38 år.

Færre norske på Bryggen

At det er færre nordmenn i bransjen, merker de også på Bryggen i Bergen.

— Det var flere nordmenn som jobbet i butikkene på Bryggen før, nå er de fleste søknadene vi får om sommerjobb fra utlendinger, sier Helene Lundekvam, personalsjef i Audhild Viken AS, som har fire butikker på Bryggen.

Hun forteller at omtrent halvparten av de ansatte i sommersesongen er utenlandske. Fordelen er at utlendingene gjerne kan flere språk enn nordmenn, og ifølge Lundekvam har en positiv innstilling til arbeidet.

På Torgallmenningen treffer BT norske ungdommer som har fri fra sin sommerjobb. Heller ikke de har satset på typiske turistjobber.

For Sindre Nyborg (18) og Aurora Sætre (18) var lønn viktigere enn arbeidsoppgavene da de søkte sommerjobb, siden det bare er for en kort periode.

— Jeg kunne sikkert ha jobbet på hotell eller restaurant, jeg trodde det var greit betalt der. Men det er sikkert mange som synes det blir for lav lønn. Vi har det vel for godt i Norge, sier Nyborg, som jobber i butikk i sommer.

— Så lenge det er godt betalt kunne jeg ha gjort det meste som sommerjobb, bortsett fra de verste drittjobbene som for eksempel vasking, sier Sætre.

FAKSIMILE: BT i går.