I det såkalte sambruksfeltet ned Flyplassveien skal biler med minst tre personer kunne kjøre i samme felt som taxier og busser.

Da bt.no kjørte Flyplassveien i morges, syntes det som om ideen med sambruksfelt ikke hadde slått an riktig ennå.

I feltet der alle kunne kjøre var det lang kø. I løpet av ti minutter så bt.nos team bare én bil i sambruksfeltet.

Noen få andre biler passerte også, men i dem var det færre enn tre personer.

Tydeligvis tok flere sjansen på å kjøre i sambruksfeltet uten lov.