Årsrapporten for skjenkekontrollen i 2010 viser at det ble avholdt 1386 kontroller på de 311 skjenkestedene i Bergen kommune.

På alle disse kontrollene har skjenkekontoret kun registrert fire åpenbart berusede mennesker: Tre tilfeller av at en åpenbart påvirket person har oppholdt seg i lokalet uten å bli vist ut, og ett tilfelle der en åpenbart påvirket person har fått skjenking.

Slipper stengning

Fjorårets eneste oppdagede overskjenking skjedde på Nøsteboden i september, og medførte fem prikker for utestedet. To måneder senere fikk Nøsteboden to nye prikker etter at en gjest tok med seg alkohol utenfor skjenkearealet. Med en prikk til, hadde Nøsteboden mistet bevillingen for en periode.

Til sammenligning var det i 2007 hele 22 steder som ble tatt i å skjenke alkohol til åpenbart påvirket person. Samtlige fikk åtte prikker og bevillingen inndratt. I tillegg fikk ni steder tildelt seks prikker for at berusede personer oppholdt seg i lokalet.

Magasinet Rus & Samfunn har spurt leder for skjenkekontoret, Gro Gaarder, om hvorfor det er så stor forskjell, og fått følgende svar:— Grunnen til det høye tallet (i 2007) var en kombinasjon av mange overtredelser, og at det gamle byrådet reagerte etter første gangs overtredelse.

Lempet på straffene

Gaarder har ikke villet utdype sine uttalelser eller svare BT på hvorfor kontrollørene oppdager så mange færre åpenbart berusede mennesker nå enn de gjorde for tre år siden.

I skjenkekontorets årsrapport pekes det på at kontoret i sommermånedene manglet kontrollører, etter at mange av dem hadde sluttet eller reist fra byen ved semesterslutt. Etter aktiv rekruttering var det ved årets slutt 32 aktive kontrollører – de fleste jusstudenter.

Under det forrige byrådet var straffen for overskjenking alltid åtte prikker. Da Frp kom inn i byrådet fra høsten 2007, ble regelverket lempet på. Nå får utestedene mellom fem og åtte prikker ved overskjenking, noe som betyr at de kan slippe unna å stenge dersom de ikke blir tatt på nytt.

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) er ansvarlig for skjenkepolitikken i Bergen. Hun avviser at byrådet er blitt snillere i straffeutmålingen.

— Det som er sagt, er at kontrollørene skal utøve mer skjønn og se hver enkelt sak for seg. I byrådet må vi stole på rapportene fra kontrollørene, sier hun.

- Vorspieldrikking

— Men når man går gjennom byen en lørdagsnatt virker det ikke akkurat som om det er færre fulle folk enn før?

— Det er mulig. Men det drikkes mye hjemme på vorspiel, og mange av dem som skaper bråk i bybildet er folk som ikke kommer inn på utestedene. Jeg tror vaktene er blitt flinkere til å avvise dem som er åpenbart beruset. Det er sikkert mulig å ta flere, men utestedene vet at det kan komme kontroll når som helst, og at en inndragning av bevillingen får store økonomiske konsekvenser for dem.

Helsebyråden mener det er litt tilfeldig at ikke flere fikk inndratt bevillingen i fjor, og viser til at byrådet bare siden hun overtok som helsebyråd i januar har fratatt tre steder bevilling, og den fjerde er trolig på vei. Det mest alvorlige bruddet er på Vågen Fetevare, der en mindreårig ble skjenket. Det gir åtte prikker og to ukers stengte lokaler. Også Galleri Bryggen og Puls Skybar har mistet skjenkebevillingen.