KARI NORDSETH

— Så få! utbryter Simone Drakeland når vi gir henne tallet på dem som har skiftet til privat hjemmehjelp.

For nøyaktig ett år siden ble fritt brukervalg i hjemmehjelpssektoren innført i Bergen kommune. Ordningen har ikke ført til lange ventelister hos de private selskapene.

Kun 263 av totalt 5217 brukere har valgt å bytte bort det offentlige tilbudet. I Oslo er andelen dobbelt så høy.

Forventet flere

Drakeland bor i Åsane og er strålende fornøyd med sin private hjelper, Linn Cecilie Sæterstøl fra City Maid.

— Det er veldig kjekt at samme person kommer hver uke, synes Drakeland, som får hjelp til støvsuging og støvtørk én gang i uken.

Også Sæterstøl setter pris på den jevnlige kontakten.

— Simone og jeg har faktisk også tilbrakt fritiden sammen. Jeg tror få er klar over at det finnes et privat alternativ på hjemmehjelpsmarkedet.

Om det skyldes mangelfull informasjon eller ikke er uklart, men byrådsavdeling for helse og omsorg forventet i alle fall det dobbelte antall brukere av private selskaper.

— Forventningene i Bergen var basert på erfaringer fra Oslo, hvor cirka ti prosent av brukerne hadde valgt privat hjemmehjelpstjeneste etter ett år, sier seniorrådgiver i byrådsavdelingen for helse og omsorg, Ole Vorland.

- Flere tilfredse brukere

Simone Drakeland synes det er rart at ikke flere velger private selskaper.

— Jeg hadde hjemmehjelp fra kommunen før fritt brukervalg ble innført. De ansatte gjorde jobben sin, men det var også alt. Jeg fikk besøk av to som var hos meg en halvtime, og det var nye fjes hele tiden. Det ble bare kaos.

Seniorrådgiver Ole Vorland mener det kommunale tilbudet er blitt bedre etter omorganisering. Det kan være en av årsakene til at så få velger private tilbydere.

— Vi har organisert den kommunale hjemmehjelpen i eget foretak. Da hjemmesykepleien og hjemmehjelpen lå under samme paraply, hendte det ikke sjelden at hjemmehjelperne måtte arbeide som sykepleiere. Omorganiseringen kan ha økt antallet fornøyde brukere.

Direktør i Bergen hjemmetjenester KF, Harald Inge Anderssen, tror kommunen nå har et bedre tilbud til brukerne. Blant annet kommer de mye oftere enn før til avtalt tid.

— I de aller fleste tilfellene har hver bruker faste hjelpere, men ettersom vi har et sykefravær på 25 prosent, er det ikke alltid like lett å få dette gjennomført.

Snittalderen på de kommuneansatte er i underkant av 60 år.

Lite reklame

De private aktørene har kapret flest kunder i Årstad bydel. Her har de cirka ti prosent av markedet, mens de i andre bydeler har noen ganske få prosent.

Anne Marit Håversen i det private selskapet City Maid Bergen forteller at de ikke har gjort særlige fremstøt for å kapre nye brukere.

— Vi har vært forsiktige med å reklamere for oss selv. City Maid i Oslo har imidlertid jobbet ganske intenst med dette, sier distriktslederen.

Nilsen, Arne