Fram til i sommer hadde politiet registrert 154 bilførere med åtte prikker i førerkortet, men bare mellom 20 og 30 av disse hadde blitt fratatt lappen. Årsaken er problemer med registrering av de råkjørerne som blir stoppet av politipatruljer ute på veien.

– Vi ønsker å se utviklingen an før vi uttaler oss bastant om prikksystemet. Men vår oppfatning er at det får folk til å skjerpe seg i trafikken. De fleste er bekymret for å miste førerkortet, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet til Motor.

De fleste får prikker etter at de har passert en fotoboks i middels høy fart. Guttormsen sier at de verste fartssynderne blir tatt av patruljer ute på veien, og han ønsker seg et bedre system for å kontrollere at denne prikkbelastningen blir registrert.

Ifølge Motor vurderer Sintef i Trondheim dagens ordning med prikkbelastning.

– Politiet jobber med tre kjerneområder som vi vet gir stor effekt i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er hastighet, bruk av personlig verneutstyr og rus. Av disse tre er det bare overtredelse av hastighetsbestemmelsen som gir prikker. Hvilke andre ting som eventuelt bør gi prikkbelastning, skal jeg ikke uttale meg om, sier Guttormsen.