— Det er åpenbart noe svindel ved at noen oppgir overdrevne skader. Men det har ikke vært diskutert som noe tema i bransjen i forbindelse med naturkatastrofer, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Han trekker frem tre sannsynlige grunner for at det er færre bedragerisaker innen denne type skader:

N Ved naturskader skal alle skadesteder oppsøkes av takstmann og skadene takseres og vurderes. Dette er nedfelt i lov, og medfører et omfattende arbeid for bransjen. Men på grunn av kontrollen, er bedrageriene relativt få.

N Slike naturskader skjer plutselig. Det er vanskeligere å planlegge og gjennomføre bedragerier i slike situasjoner.

N Psykologisk faktor: Forsikringstakere er mer enn ellers fornøyd med at de får erstattet det de har tapt. Trolig fordi de føler større hjelpeløshet enn ved andre forsikringsskader.

— Undersøkelser viser at tilliten til forsikringsselskaper alltid går opp etter en naturskade. I større grad enn ellers opplever folk forsikringsselskapet som medspiller. I andre sammenhenger svarer flere at de opplever selskapet som en motspiller, sier Haakonsen.