Cellegiftbehandling under svangerskap brukes svært sjelden, ifølge Roald Ekanger, konstituert avdelingsdirektør ved kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

— Jeg kjenner til 3-4 tilfeller her på sykehuset, sier han.

- Tåler det overraskende godt

Det er likevel fullt mulig å gjennomføre slik behandling, forklarer Ekanger.

— Etter kvinnen er kommet 10-12 uker ut i svangerskapet, tåler barnet overraskende godt cellegift. På verdensbasis er det få barn som er blitt skadet av cellegiftbehandling etter denne grensen. Det er relativt lite risikabelt hvis man bare vet hva man gjør, sier han.

Frem til 10-12 uker ut i svangerskapet, er cellegift ikke aktuelt dersom svangerskapet skal kunne fullføres.

— Et foster som blir utsatt for cellegift i denne fasen, vil vanligvis få så store skader at det ender med spontanabort. Derfor vil vi anbefale svangerskapsavbrudd dersom det er helt nødvendig å starte behandling i denne perioden, sier Ekanger.

Han uttaler seg generelt, og ikke om Heike Bennewitz' behandlingsforløp.

- Aldri risikofritt

Han understreker at behandling under svangerskapet uansett ikke vil være risikofritt.

— Det er forskjellig risiko knyttet til forskjellige typer cellegift. Risikoen forandrer seg også gjennom svangerskapet. Er man kommet langt ut i graviditeten, innebærer også svangerskapsavbrudd en risiko for mor. Men i prinsippet vil man ikke gi cellegift i et svangerskap, så det blir en diskusjon med foreldrene om hva man skal gjøre.

Kvinner som får påvist kreft under graviditeten blir dermed stilt overfor vanskelige valg.

— Vi diskuterer med mor eller foreldre hva det betyr å fortsette svangerskapet, og hva det betyr å gi cellegift. Hvilke tanker gjør foreldrene seg om svangerskapsavbrudd, hvor mange barn har de fra før? Hvis du har et par som har strevd i mange år for å få barn, tar man gjerne større sjanser for å unngå svangerskapsavbrudd. Det blir en avveining mellom hva som er risikoen for barnet ved cellegiftbehandling, og hva som er risikoen for mor ved å vente, sier Ekanger.

Kan utsette behandling

For i mange tilfeller er det mulig å utsette behandlingen til barnet er født.

— Vi har en rekke kreftsykdommer der det ikke vil medføre risiko å vente noen måneder med behandling. Hvis du for eksempl har akutt, aggressiv leukemi, da må mor starte behandlingen så raskt som mulig. Har du derimot kronisk leukemi, kan man heller vente. Da observerer vi morens kreftsykdom nøye, og vet at vi har behandling vi kan iverksette med én gang det blir nødvendig, sier Ekanger.