Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen står som vertskap.

— At panelet velger å komme til Bergen for å arbeide med rapporten, bidrar til å befeste Norges posisjon som en ledende nasjon innen klimaforskning, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret og en av rapportens hovedforfattere.

IPCC er den vitenskapelige rapporten politikere over hele verden forholder seg til i klimaspørsmål.

— Norge er representert med til sammen fem medforfattere. Sammenlignet med de andre nordiske landene setter dette Norge i en helt spesiell posisjon. Finland og Danmark har bare en representant hver, mens Sverige har ingen. Dette viser at vi spiller en viktig rolle i klimaforskningen, sier Jansen.