I dag starter rettssaken mot en tidligere forsvarsoffiser av høyere rang, som er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot sin stedatter. Overgrepene skal ha pågått over en periode på tre år midt på 2000-tallet.

Det første overgrepet skjedde da jenten var under 10 år, ifølge tiltalen. Begge de involverte er bosatt i en kommune på Vestlandet, og overgrepene skal ha skjedd både hjemme og på utenlandsferier.

Tiltalte har langt på vei innrømmet å ha misbrukt sin stedatter over flere år. Det bekrefter hans forsvarer, advokat Stig Nybø.

— Tiltalen er i grove trekk basert på hans forklaring, men jeg vil ikke forskuttere hvorvidt han kommer til å erkjenne straffskyld i retten, sier Nybø.

- Meget alvorlige saker

Mannen, som nå er i begynnelsen av 60-årene, har tidligere deltatt som offiser i FN-operasjoner på vegne av Det norske forsvaret, og innehar en høyere militær offisersgrad.

Han er imidlertid ikke ansatt i Forsvaret på det nåværende tidspunkt.

Eks-offiseren risikerer flere års fengselsstraff dersom han skulle bli dømt etter tiltalen.

— Slike saker er generelt meget alvorlige, spesielt siden det gjerne medfører stygge skadevirkninger for ofrene. Det har også i økende grad blitt fokusert på at man vil ha opp straffenivået i slike sedelighetssaker, sier statsadvokat Jogeir Nogva, som er aktor i straffesaken.

Strafferammen for å ha seksuell omgang med barn under 10 år, er fengsel i inntil 21 år.

Nogva vil ikke kommentere tiltalen i særlig grad før hovedforhandlingen.

— Men vi anser det som straffeskjerpende at overgrepene ble utført mot noen han som stefar hadde daglig omsorg for. De to hadde et tillitsforhold, sier Nogva.

- Konfrontert av eks-konen

Etter det BT får opplyst skal mannen ha blitt konfrontert med anklagene gjennom sin tidligere kone, som også er jentens mor. Et par uker senere la eks-offiseren alle kortene på bordet.

Saken ble anmeldt til politiet i februar i fjor. Jenten er i dag i slutten av tenårene.

Forsvaret opplyser via sin pressevakt at de ikke kommenterer enkeltsaker, heller ikke når det gjelder tidligere forsvarsansatte.

Det vil bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning, men jentens bistandsadvokat, Anne Schei Nyheim, ønsker ikke å kommentere saken.

De siste fem årene har antallet anmeldelser for seksuell omgang med barn økt fra 744 i 2007, til 864 i 2011.

Politiet selv mener det er vanskelig å peke på nøyaktig hva årsaken til denne økningen kan være, ettersom det er snakk om forholdsvis lave tall. Men:

«Det kan for eksempel være økt bevisstgjøring om seksualforbrytelse, medias oppmerksomhet, og informasjon på skolen som har bidratt til økt anmeldelsestilbøyelighet», skriver Politidirektoratet i sin egen årsrapport for 2011.