Elektroniske spor, søsterceller, utstyrsleverandører og ideologiske venner. Dette er tråder i etterforskningene satt i gang både i Europa og i USA.

I tillegg til politietterforskning i minst åtte land, jobber også de fleste sikkerhetstjenestene i Europa med å følge opp de norske terroraksjonene, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste, PST.

— I denne saken samarbeider vi med de fleste europeiske og vestlige land, sier Martin Berntsen i PST.

Amerikanske FBI er blant politimyndighetene som samarbeider med norsk politi. BT har fått bekreftet at FBI etterforsker favorittsiden til Anders Behring Breivik, bloggen Gates of Vienna. Nettsiden er den mest refererte enkeltkilden i det 1500 sider lange kompendiet den terrorsiktede 32-åringen etterlot seg.

La på røret

Bloggen er drevet av amerikaneren Edward May og hans kone. BT kontaktet May på telefon i går kveld. Han la på røret med en gang BTs journalist hadde presentert seg.

Den angivelig trønderske, anonyme bloggeren Fjordman er en av dem som ofte blir publisert på den høyreekstreme bloggen. Breivik skriver selv at Fjordman er hans yndlingsforfatter. 39 ulike tekster av ham er klippet og limt inn blant de 1500 sidene.

Gates of Vienna er et av de mest fremtredende forumene for høyreekstremister. May bor i delstaten Virginia, og er matematiker og dataprogrammerer.

«De siste årene har han viet sin oppmerksomhet til å utvikle anti-jihad nettverk i Europa,» skriver nettstedet bigjournalism.com i en profil av May. Ifølge profilen er også aktiv i en organisasjon kalt International Civil Liberties Alliance.

Både Fjordman og personene bak Gates of Vienna har på bloggen både tatt avstand til og nektet for enhver tilknytning til terroraksjonene.

Ensom ulv

Ifølge FBI, samarbeider de med andre land i alle store etterforskninger der internasjonale nettverk kan være innblandet.

På direkte spørsmål om FBIs søkelys på Gates of Vienna og Edward May, svarer spesialagent Jason Pack slik:

— Å forhindre terrorangrep fra egne landsmenn før de blir klekket ut, er et overordnet mål for oss.

Ekstremistisk ideologi, hat eller sinne er ikke kriminelt i seg selv, fremhever han.

— Det er bare når grupper eller individer går over streken, og benytter seg av trusler, vold eller andre ulovlige aktiviteter at vi kan etterforske. Det gjelder også for enslige ulver. Deres høye grad av selvstendighet gjør dem vanskelige å stoppe før de slår til, sier agenten på telefon fra Washington.

Pack sier at når enkeltpersoner begår lovbrudd, og man mistenker at denne personen er tilknyttet en gruppe, kan det åpne for å etterforske andre personer i gruppen.

50 bare hos Europol

FBI er likevel bare en av mange utenlandske politimyndigheter. Fra før er det kjent at også polsk, svensk, dansk, tysk og britisk politi samarbeider med Norge. Også finsk politi har nå startet etterforskning, ifølge Europol, det europeiske politisamarbeidet.

BT har vært i kontakt med en rekke europeiske politimyndigheter, som i varierende grad bekrefter at de er med.

I de fleste landene sjekker det nasjonale politiet tips mot konkrete personer, har Aftenposten tidligere fått bekreftet fra etterforskningsleder Pål-Jørgen Hjort Kraby ved Oslo politidistrikt.

I tillegg til de nasjonale politistyrkene, finnes også en stor etterforskningsgruppe i Nederland. Der har Europol satt ned en egen gruppe med over 50 eksperter.

Det bekrefter Europols informasjonssjef til BT. Han vil ikke kommentere hva etterforskningen går ut på.

— En egen gruppe med etterforskere og koordinatorer er samlet i Nederland, der vi har kallet inn såkalte stand byetterforskere. De kom sammen i begynnelsen av forrige uke, sier Gerald Hesztera.

På det meste jobbet inntil 100 personer helt eller delvis med saken fra hovedkvarteret i Haag, Nederland.

Egen Breivik-enhet

I Norge blir nå en egen etterforskningsenhet etablert ved Oslo politidistrikt. Målet er å finne eventuelle medskyldige i terrorhandlingene, og å danne seg et fullstendig bilde av fremgangsmåte og motivasjon, ifølge NRK.

— Generelt ser vi på alle hans bevegelser, kontakter og tilknytning han har hatt mot utlandet, for å se om noen av hans kontakter kan ha medvirket til terroren, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Han ønsker ikke å uttale seg om konkrete ting i etterforskningen eller når neste avhør vil skje.

Oslo-politiet har frem til nå vært i såkalt stabsfunksjon, noe som betyr at de vanlige avdelingene opphører på grunn av en ekstremsituasjon.

FAVORITT: Dette er forsiden til nettstedet Breivik siterer mest fra i sitt manifest.