Den 16. oktober skal venezuelanske kjøpere (Servicios Acuaticos de Venezuela CA) overta skipet. Så vidt Bergens Tidende kjenner til, skal hun benyttes lokalt i Mellom-Amerika. Skipet har også figurert i skipsmeglerrapporter som opphoggingskandidat.

De siste årene har hun hver sommer vært å se på havnen i Bergen og i vestlandsfjordene, men den fasen i livet er definitivt over etter 43 års tjeneste for flere eiere.

Columbi egg Det den gang 9.499 bruttotonn store skipet var bygget for en kombinasjon i farten mellom England og Norge og mellom England og Kanariøyene, og ble navngitt ved Lübecker Flender Werk i Tyskland 14. mai 1966 av Lady Doris Denny, konen til Lord Mayor og London.

I 1968 kjøpte Det Bergenske Dampskibsselskab 5/12-deler av skipet og det ble deretter satt inn i kombinasjonsfarten i Nordsjøen og til Kanariøyene. Før Bergenske kom i bildet seile hun i en ny sommerrute mellom Harwich-Amsterdam og Kristiansand for Fred. Olsen.

Deretter gikk hun inn i sommerrutene for Bergenske på Nordsjøen, sammen med søsteren MS «Black Watch»/«Jupiter» som Fred. Olsen og Bergenske allerede hadde overtatt fra Lübeck-verftet. Hun var eid på 50/50-basis av de to rederiene.

Det spesielle og unike med skipene var at de hadde to navn, MS «Jupiter» i sommersesongen på Nordsjøen og MS «Venus» i Kanari-farten.

Fred. Olsen og BDS er sant

Senere gikk Fred. Olsen og Bergenske sammen om Nordsjøseilingene i regi av Fred. Olsen Bergen Line.

De ga opp Nordsjøen og i 1982 kom danske DFDS inn. De leide skipet for Bergen-Newcastle-ruten inntil de ga opp i 1985.

Da overtok det nyetablerte Bergensrederiet Norway Line Newcastle-ruten og leide skipet inntil sommersesongens slutt i 1986.

I slutten av 1986 ble sameiet mellom Bergenske og Fred. Olsen & Co. oppløst, og Fred. Olsen overtok skipet.

Siden har hun seilt som cruiseskip for Fred. Olsen som MS «Black Prince» etter ombygging fra passasjer/bilferge til cruiseskip for ca. 15 millioner dollar.

Søsterskipet MS «Black Watch»/«Jupiter» ble kjøpt av Norway Line og fortsatte noen år i Nordsjøfarten som erstatning for innleide «Black Prince»/«Venus».

Rune Nielsen