ARNE COLLIANDER

— Det har tatt sin tid ja, sier Ottar Midtkandal.

Han ble ansatt i Statens vegvesen i 1967. En av hans første oppgaver ble å delta i prosjekteringen av firefelts vei mellom Sørås og Hop. Senere har han vært prosjektleder for utbyggingen. Nå har kollegaen Arne Eltvik overtatt fullføringen av veien, mens Midtkandal har ansvar for Ringvei Vest.

— Jeg hadde selvfølgelig aldri trodd det skulle ta nærmere 40 år før veien ble fullført, sier overingeniør Midtkandal.

Prioritert annerledes

Planene har det ikke vært noe i veien med - de har vært der hele tiden. Det er penger det har skortet på. Politikerne har frem til nå funnet andre - og etter deres mening viktigere veiprosjekter å bruke pengene på. Nordre og Vestre innfartsåre har begge «sneket i køen».

Forut for alt dette ligger det mye politisk tautrekking, nok til å fylle en hel bok.

Nå er sluttfinansieringen i boks, og anbudet satt ut til Skanska for rundt 80 millioner kroner. Våren 2007 blir firefelts-veien fra Lagunen og inn til sentrum komplett.

«Millionkrysset»

Trafikkmaskinen på Sørås var den første delen som sto ferdig av veiprosjektet. Det tok tid før alle tilkomstveiene ble tatt i bruk. «Millionkrysset» ble det kalt på folkemunne. Mange trakk frem det planfrie krysset som et monument over feilslått samferdselspolitikk.

Den ubrukte tofelts-delen av motorveien mellom Sørås og Hop har ligget grovplanert i hele 30 år. Kratt, busker og vegetasjon overtok der det skulle ha rullet biler inn mot sentrum.

Da det for fire år siden på ny ble satt i gang graving her, tenkte mange: «Endelig skjer det noe». Og det gjorde det også. Gravingen skyldtes imidlertid legging av fjernvarmerør fra bossanlegget i Rådalen, og ikke veiutbygging.

Bro nummer to

Men nå er det alvor. Den første gravemaskinen er på plass. Snart kommer det flere. Den andre broen over Skjoldadalen står øverst på prioriteringslisten.

— Arbeidet ellers består i å klargjøre det ubrukte løpet av Troldhaugtunnelen for trafikk, og å finplanere resten av den ubrukte tofelts-veien mellom Sørås og Hop, sier prosjektleder Arne Eltvik.

Neste sommer skal det være mulig å bruke de to feltene som nå skal fullføres. Da vil de to kjørefeltene som er åpne i dag, bli midlertidig stengt for trafikk.

— Vi skal oppgradere det løpet av Troldhaugtunnelen som er i bruk, og det samme med de to feltene der trafikken går i dag, sier Arne Eltvik.

Støyskjerming

I april 2007 skal alle fire feltene være ferdige.

— Vi ser selvsagt frem til at veien blir fullendt. Trafikken nordover mot sentrum vil gli lettere. Ut fra sentrum vil veisystemet ved Lagunen fortsatt være en propp noen år til. Trafikksikkerheten på strekningen mellom Sørås og Hop vil imidlertid bli høyere med firefelts-vei, sier Eltvik.

Parallelt med veiarbeidet skal boligene med grense mot firefeltsveien, støysikres.

— Naboene vil få en miljøgevinst ved at veiprosjektet nå fullføres, sier overingeniør Elvik.