Etter en siste befaring på fredag ble helseverngodkjenningen trukket tilbake. Årsaken er en rekke alvorlige avvik som først ble påpekt i juni, men som ennå ikke er gjort noe med.

— Etter en helhetsvurdering har vi besluttet å tilbakekalle godkjenningen av barnehagen. Vi vil nå se på alle muligheter for at det skal drives barnehage videre i dette bygget, og hvordan vi kan gi de 27 barna et godt og forsvarlig barnehagetilbud, sier kommunaldirektør Anne-Marit Presterud i en pressemelding.

Jobber med løsning

Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) sier det nå jobbes med å finne en løsning for de 27 barna i barnehagen.

— Vi jobber så intenst vi klarer med å løse dette. Vi hadde håpet det ikke skulle være nødvendig for kommunen å gå inn. Men når vi først er kommet dit, må vi se hva vi kan gjøre nå. Vi kan forhåpentligvis lage en samlet løsning, så ikke barn og foreldre får unødvendig belastning, sier Rygg til bt.no.

— Klarer dere å finne et alternativ i løpet av uken, eller vil barna bli uten barnehageplass fra fredag?

— Det kan jeg ikke svare på i dag. Jeg vet for lite om hvordan vi skal løse dette, men det har vært møter i dag for å jobbe med dette. Det er den viktigste saken vi jobber med nå, sier barnehagebyråden.

Kommunen kan overta

Blant manglene som ble avdekket i juni er en tribune som ikke var forsvarlig bygget og hull ved porten som måtte tettes. En del utbedringer har vært gjort, men altså ikke nok.

— Vil kommunen overta barnehagene og utbedre feilene som er påpekt?

— Jeg vil ikke utelukke det, men vi har ikke en ferdig løsning i dag. Vi eier hverken bygget ell barnehagen, så det er noen juridiske forhold som må avklares, men jeg vil ikke utelukke det, sier Rygg.

Den ene av de to barnehagestyrerne, Nils Martin Sandum, har håp om at det vil løse seg.

— Det er trist at ikke barnehagen lenger er godkjent, men jeg forstår det sånn at kommunen og nåværende eier jobber for at det blir en lykkelig utgang på denne prosessen. På bakgrunn av det, så kan dette være positivt, sier han.

Håper det ordner seg

Gunnstein Bakke er far til en femåring i barnehagen. Han får vite at barnehagen skal stenges fredag av bt.no.

— Vi kan ikke gjøre noe annet enn å konstatere at siste dag er torsdag. Jeg er spent på dialogen kommunen vil ha med eieren om hvordan barn, foreldre og ansatte kan ivaretas på best mulig måte, sier han.

Også han håper det vil ordne seg.

— Vi må leve i håpet. Kommunen holder døren åpen, jeg håper det finnes løsning der, sier han.