Gassplagen ble for stor for 5 leietakere i et hus ved Sælenvatnet sist torsdag.

Eieren av huset som nå er evakuert, ringte til Helsevernetaten for å fortelle at metall innendørs ble svart av gassen.

— Da vi hørte det, startet vi målingene inne i husene. Vi hadde ikke tenkt at nivåene kunne være høyere inne enn ute, sier Vivian Sandvik, spesialkonsulent i Helsevernetaten.

Det skal ikke være fare for naboer rundt Sælenvatnet.

Stor variasjon

I huset som nå er evakuert, ble det målt 36 ppm i kjelleren. Helsefare inntreffer fra 20 ppm.

I stuen ble det målt 9 ppm på det meste i løpet av natten.

— Plagen er størst for dem som bor langs kanalen som fører inn til vannet, sier hun.

— Derfor har det vært måleapparat i disse husene de siste nettene.

I ett hus var det 3 ppm, langt under faregrensen, mens det i resten av husene ikke var målbare mengder av den giftige og illeluktende gassen.

Fortsetter målingene

  • Det evakuerte huset var bygget på en slik måte at gassen samlet seg, sier Sandvik.

I natt har helsevernetaten hatt måleapparatet i et hus lenger unna kanalen uten å finne spor av gassen.

- Er det mest gass om natten?

— Det vet jeg ikke, men beboerne mener det.

Målingene kommer til å fortsette.

Hva mener du om stanken fra Sælenvatnet? Diskutér saken nedenfor.