Statistisk sentralbyrå presenterer i dag tallene for innvandring og nordmenn med utenlandsk bakgrunn i 2009.

Polen, Litauen og Sverige står for den største tilflyttingen til landet.

I Bergen er polakkene nesten dobbel så mange som neste gruppe på statistikken.

Oslo er den byen med størst andel innvandrere. 27 prosent av befolkningen er av utenlandsk opprinnelse eller født av foreldre som har flyttet til Norge, en økning på en prosent.

Østlandskommunene Drammen og Lørenskog kommer etter med henholdsvis 22 og 19 prosent.

Innbyggerne i Rindal i Møre og Romsdal og Beiarn i Nordland lever i ensomhet skulle man tro, med under 1 prosent andel tilflyttere fra utlandet.

Bergen er ikke særlig fargerikt i forhold til andre kommuner i landet.

På listen over de femten kommunene med størst andel innbyggere fra andre land, er bare èn vestlandskommune kommet med.

Oljebyen Stavanger ligger på fjerdeplass med over 20 000 innvandrere.

Selv om dette tallet er lavere enn tallet for Bergen, blir likevel andelen av den totale befolkningen større.