— Bybanen i Bergen passer som hånd i hanske til det vi driver med, nemlig persontransport på skinner. Derfor vil vi være med i konkurransen når driften av bybanen legges ut på anbud om to-tre år, sier Rolf Michael Odland, prosjektkoordinator i Connex Norge, til Bergens Tidende.

Connex er et datterselskap av det franske storkonsernet Vivendi Universal, som har hovedkvarter i Paris. Selskapets virksomhet er verdensomspennende og omfatter tjenesteyting av forskjellig slag, underholdning, tv, reklame, utdannelse og miljø.

Én milliard passasjerer

— Connex driver bl.a. tunnelbanen i Stockholm, og i Frankrike driver vi persontrafikken i byer som Rouen, Nancy, St. Etienne og Bordeaux, opplyser Rolf Michael Odland.

Slår vi opp på Connex på Vivendis internettsider, finner vi at selskapet transporterer over én milliard passasjerer i året i Europa og Asia. Selskapet trafikkerer 17 prosent av det britiske jernbanenettet, og er også til stede i Tyskland og Portugal.

Mest kompetanse

Rolf Michael Odland forteller at Connex har hatt bybanen i kikkerten i lengre tid, men at de bestemte seg for å gå åpent ut med sin interesse etter oppslaget om at NSB kanskje trekker seg.

— Da NSB meldte sin interesse i fjor, ble det sett på som et være eller ikke være for bybanen. Men i Europa finnes ingen private selskaper med mer kompetanse på denne type trafikk enn Connex. Og så vidt jeg vet har NSB ingen erfaring overhodet med bybaner, sier Rolf Michael Odland.

Gjerne med Gaia

— Har Connex gjort seg opp noen mening om hvorvidt bybanen kan drives med overskudd?

— Hvis du med det mener bedriftsøkonomisk overskudd, så tror jeg det kan være mulig, men det viktigste er det samfunnsøkonomiske overskuddet som bybanen vil gi i form av bl.a. mindre støyplager og mindre forurensning.

— Kan Connex tenke seg å drive bybanen i kompaniskap med andre, for eksempel Gaia Trafikk?

— Selvsagt kan vi det. Gaia Trafikk har en erfaring og en kjennskap til det bergenske persontransportmarkedet som er helt unik, sier Rolf Michael Odland.