Olav Johansen jobbet i Luftforsvaret og drev med redningsarbeid i store deler av sitt arbeidsliv etter FN-tjenesten. Utallige ganger havnet han i dramatiske situasjoner i Nord-Norge. Han var i flytjeneste til han ble pensjonist i 1994, etter i alt 34 års tjeneste og 10.000 flytimer.

Oberstløytnant Paul A. Mayer skrev følgende om Olav Johansens Kongo-innsats: « Sergeant Johansen carried out his difficult mission with cool courage and very often with a total disregard for the fire arrows, spears and ballets from the Mulele terrorists. »

Om Per Karlsen sa Mayer at «løytnant Karlsen var pilot på det ledende helikopteret og var oftest først inne i stridsområdet. Han viste stor besluttsomhet og utmerket mot, langt utover det normale i en slik tjeneste. Hans tapperhet midt i regnet av piler, spyd og kuler inspirerte alle andre medlemmene av styrken.»

I løpet av «Jadex One» ble 106 mennesker berget fra 13 misjonsstasjoner. Seks mistet livet, to familier ble aldri gjort rede for.

Den svenske offiseren og Kongo-veteranen Stig von Bayer sier dette til BT i dag om pilot Karlsen og maskinist Johansen:

— Per Karlsen med Olav Johansen var mitt favoritteam, de absolutt beste.

Von Bayer, som delvis vokste opp i Kongo, betegner det som et mirakel at FN-soldatene overlevde redningsoperasjonene.

Olav Johansen og Per Karlsen fikk aldri noen form for oppfølging fra Forsvaret etter oppdraget.

KILDER: Artikkelen er baser på intervju med Olav Johansen og hans skriftlige gjengivelser av episoder fra Kongo, krigsdagboken fra oppdraget Jadex One fra Folke Berndadotte Samlingarne i Stockholm og boken om Stig von Bayer, «Svensk FN-officer bland kannibaler och minor Kongo 1949–1964», som kom i 2008. Der beskrives redningsoperasjonene Jadex One, Stayput og Strawberry. Boken er basert på krigsdagbøkene, som var hemmelige i over 40 år.