Gruppelederne i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bekrefter overfor Bergens Tidende at de vil se til at søkere som har søkt for sent, skal få søknadene sine behandlet.

Tidligere har RV og SV krevd at barnehjemsbarn som ikke har visst om erstatningsordninger før etter søknadsfristen gikk ut, må få søknadene sine behandlet.

Saken er kommet på den politiske dagsorden etter at BT mandag fortalte Kimmijana Løtvedts historie.

Løtvedt som har vært bosatt i København de siste 40 årene, visst ikke før i høst at det fantes noen erstatningsordning for barnehjemsbarn.

Hun søkte straks Bergen kommune om erstatning, men fikk til svar at søknaden ville bli avslått fordi søknadsfristen gikk ut allerede i januar.

Urimelig

— Det vil være urimelig om søkere som Kimmijana Løtvedt ikke skulle få erstatning, sier Eilert Jan Lohne. Han er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i bystyrets sosialkomité.

Han peker på at man ikke kan forlange at barnehjemsbarn som bor utenlands, skulle være kjent med erstatningsordningen.

I alt skal det være fem søknader som er kommet for sent til å bli behandlet innen fristen bystyret satte for det spesielt nedsatte erstatningsutvalget.

Må kunne anke

Lohne mener det er rimelig alle disse søknadene blir vurdert på nytt.

Han får støtte i synspunktene sine fra sin gruppeleder, Terje Ohnstad og fra Fremskrittspartiets gruppeleder, Liv Røssland.

De peker på at bystyret får mulighet til å se til at alle som har krav på det, får erstatning fra bystyret når rapporten om erstatningsutvalgets arbeid skal behandles.

Røssland vil også gå inn for at barnehjemsbarna får mulighet til å anke på vedtakene som er gjort. I dag har de ingen ankemulighet.