Den internasjonale politiorganisasjonen Interpol jobber vanligvis med bekjempelse av tyngre kriminalitet.

Interpols «most wanted»-liste teller i skrivende stund 275 etterlyste personer, blant dem flere drapsmenn, menneskesmuglere, terrorister, korrupte tjenestemenn og svindlere.

Og, en norsk ettbarnsmor med bostedsadresse på Askøy.

— Du tuller nå, sant? sier kvinnen når BT konfronterer henne med at hun står på den svært eksklusive listen over etterlyste kriminelle.

Før hun avslutter samtalen, forteller hun at det hele må bero på en misforståelse, men at det trolig har sammenheng med et ekteskap hun inngikk i fødelandet Chile tidlig på 2000-tallet.

— Dette trodde jeg var i orden for lenge siden, sier kvinnen, som har bodd i Norge siden hun var åtte år gammel.

Kidnapping og svindel

Kun tre norske statsborgere står pr. i dag på Interpols liste over ettersøkte kriminelle:

Umar Farooq Zahoor (36): Nordmannen er etterlyst av pakistansk politi, og skal ha svindlet 27 personer for mer enn 120 millioner kroner i løpet av fem måneder.

Khalida Zahoor (63): Etterlyst av pakistanske myndigheter, mistenkt for kidnapping.

Den tredje er altså askøykvinnen, som kun står oppført som rømling.

Kvinnen står oppført med fullt navn og bilde på Interpol sine nettsider. Etterlysningen inneholder også en oppfordring om å kontakte lokalt politi dersom noen skulle observere henne.

Fungerende lensmann Helge Stave på Askøy har ingen planer om å pågripe henne, men kjenner noe av bakgrunnen for at hun er etterlyst.

— Norsk politi mottok en utleveringsbegjæring fra chilenske myndigheter, siden hun var under etterforskning der, mistenkt for bigami, sier Stave.

Siden Norge ikke har utleveringsavtale med Chile, og kvinnen er norsk statsborger, ble begjæringen avvist.

— Det skjer fra tid til annen at det kommer rettsanmodninger fra andre land, men det er ikke hver dag vi etterforsker bigami i andre stater, for å si det sånn, sier Stave.

Han forteller at politiet på Askøy på selvstendig grunnlag innledet etterforskning mot kvinnen i 2006, siden det heller ikke i Norge er lov å være gift med to personer på samme tid.

— Hun ble aldri pågrepet av oss, men møtte selv opp for å forklare seg. Saken ble så sendt videre til statsadvokaten, sier Stave.

Henlagt i Norge

Statsadvokat Eirik Sivertsen Stolt-Nielsen bekrefter at han på et tidspunkt har hatt bigamisaken på sitt bord.

Den ble imidlertid endelig henlagt i mars i fjor.

— Vi undersøkte påstandene, men fant ikke grunnlag for å straffeforfølge henne. Saken er derfor avsluttet og ferdig for vårt vedkommende.

- Hvorfor er hun da fortsatt etterlyst over hele verden?

— Det kan ikke jeg svare på. Det skyldes andre politimyndigheter enn oss, i så fall. Riksadvokaten er orientert om henleggelsen. De videresender beslutningen til Justisdepartementet, som igjen orienterer chilenske myndigheter, sier han.

BT har vært i kontakt med Justisdepartementet, som imidlertid henviser til Kripos, Interpols kontaktpunkt i Norge.

Men heller ikke Kripos kan belyse saken i særlig grad, og henviser til statsadvokaten i Hordaland for ytterligere kommentarer.

Interpol i Chile bekrefter overfor BT at kvinnen fortsatt er etterlyst, men ønsker ikke å kommentere forholdet noe videre.