— Jeg synes det er trist at Bergen ikke har tilbudet Alternativ til Vold. Det er et veldig godt tilbud som har hjulpet mange familier rundt om i landet. Det er et klart behov for dette tilbudet også i Bergen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV).

BT skrev i går at Barnevernvakten mener tilbudet til familievoldsofre er mangelfullt i Bergen. Blant annet henger kommunen etter i å etablere hjelpe- og behandlingstilbudet Alternativ til Vold (ATV). Tilbudet finnes i dag ti andre steder i Norge.

ATV gir hjelp både til voldsutøver og de i familien som rammes av volden.

Fikk midler i 2009

Bergen kommune fikk 500.000 kroner i 2009 fra Justisdepartementet til å utrede hvordan ATV kunne inngå i kommunens tjenester. Rapporten som kom i 2010 konkluderte med at tilbudet burde etableres.

— Vi venter fortsatt på informasjon fra kommunen om hvordan de har tenkt å følge opp dette. Det er trist at Bergen kommune ikke har vært like ivrig i å etablere tilbudet, som vi opplever at mange andre store byer har vært, sier ministeren.

Lysbakken forteller at Bergen lenge har hatt tilbud om at staten finansierer halvparten av utgiftene til ATV.

— De pengene ligger der fortsatt, og jeg er ivrig etter å bruke dem. Jeg har tidligere kontaktet Bergen for å oppfordre dem til å få fortgang i saken. Jeg er litt skuffet over at ingenting har skjedd, sier han.

Oddny Miljeteig (SV) spør i onsdagens møte i Komité for helse og sosial hvorfor det tar så lang tid å etablere ATV i Bergen.

— Voldsutsatte har gått glipp av et tilbud fordi byrådet enten har somlet eller bevisst ikke har villet slippe til ATV. Jeg skjønner ikke hvorfor Bergen er så på bakfoten, og jeg synes det er pinlig, sier Miljeteig.

Hun reagerer på at Bergen verken etablerte tilbudet i 2010 eller 2011, selv om pengene fra regjeringen hele tiden har lagt på bordet.

Marius Råkil, psykologspesialist og daglig leder i ATV anslo for BT i september at driftskostnadene for ATV i Bergen vil utgjøre rundt tre millioner kroner årlig.

- Oppstart i år

— Når Bergen betaler halvparten av dette, er det dyrt sparte penger, sier Miljeteig.

Kommunaldirektør Finn Strand sier han er glad for å høre at de statlige midlene ligger klare.

— Vi vil snarest ta kontakt med departementet. Vi er klare til å gjennomføre tiltaket med sikte på oppstart dette året. Byrådet har avsatt midler til den kommunale delen i budsjettet i 2012, sier han.