En 65 år gammel dame ble påkjørt i det lysregulerte gangfeltet.

Da ulykken skjedde var det vanlig ettermiddagstrafikk i området, og politiet anmoder vitner til ulykken om å kontakte vaktsjefen ved Bergen politikammer, på telefon 55556300.