KELLY FIANBAKKEN

HELGE O. SVELA

De høye rømningstallene bekymrer politiet, som etterlyser et tilbud for ungdommene som er tyngst belastet.

En 16-åring sitter fengslet i Bergen, tiltalt for vold, trusler og ildspåsettelse. Ingen institusjoner klarer å håndtere ham.

løpet av årets syv første uker har politiet fått hele 58 meldinger om ungdommer som har rømt fra barnevernsinstitusjoner i Hordaland.

— Vi bruker mye ressurser på å spore opp disse ungdommene. De står bak en stor del av ungdomskriminaliteten, sier leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Svein Bjørn Losnegård.

I fjor fikk politiet melding om 541 ungdommer under 18 år på rømmen. Dette tallet inkluderer også de som rømmer hjemmefra. Politiet har ikke oversikt over nøyaktig hvor mange av tilfellene som gjelder institusjoner, men det dreier seg om et flertall.

På kontorpulten har politioverbetjent Losnegård en stor bunke dokumenter. Det er saker opprettet på 35 av ungdommene som allerede har rukket å få stempelet «gjengangere».

En av dem finner vi i Bergen fengsel. Den 16 år gamle gutten er ikke lenger ønsket på Øvsttunsenteret, den eneste lukkede ungdomsinstitusjonen i Helse Vest, og dermed er fengsel eneste alternativ.

— Jeg har vært her i fem dager, men det føles som om jeg har vært her i 30 dager, sier gutten til BT.

Inne på cellen forsøker han å få tiden til å gå ved å se på tv, røyke, drikke kaffe og lese ukeblader.

16-åringen er tiltalt for vold, trusler, skadeverk, bil- og mopedtyverier, ildspåsettelse, kjøp av narkotika og kjøring i påvirket tilstand. Samtlige av forholdene er begått etter at han flyttet på institusjon for ett år siden.

— Når du kommer inn på en institusjon føler du at du gir faen i alt som skjer rundt deg. Du tenker at det ikke er noe håp. Det er litt vanskelig å forklare, men det er tungt for en person som er vant med å bo hos familien å havne på institusjon, sier han.

- Trenger en pause

I løpet av det siste året er 16-åringen blitt flyttet rundt mellom fire forskjellige institusjoner, og har rømt et ukjent antall ganger.

— Jeg rømmer hver gang jeg trenger en pause. Det begynner kanskje med en krangel, og så tenker jeg meg ikke om før jeg er ute, forteller gutten.

Han ble varetektsfengslet fredag 10. februar. I første omgang blir han sittende til straffesaken mot ham begynner 27. februar, men også straffen risikerer han å måtte sone i en fengselscelle.

Svein Bjørn Losnegård ved politiets ungdomsseksjon håper det ikke skjer.

— Det er for galt at en så ung person skal sitte i fengsel, og få mulighet til å knytte kontakter med tunge, voksne kriminelle. Jeg håper barnevernet bruker tiden frem mot straffesaksbehandlingen til å finne et alternativ til fengsling. Vi trenger et tilbud til de ungdommene alle har gitt opp, sier han.

Politiet har ikke ressurser til å følge opp hver enkelt rømning. Dermed kan det gå mange dager før ungdommen hentes inn igjen.

Det fikk i forrige uke dramatiske følger. En 13 år gammel gutt som hadde vært på rømmen fra en institusjon i seks døgn, ranet fem personer i Bergen med en stor kniv.

Fra før hadde unggutten allerede to ran på samvittigheten.

Politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård frykter at institusjonene har mistet kontrollen over de tyngst belastede ungdommene, og mener myndighetene må få på plass et nytt tilbud for denne gruppen.