Administrerende direktør Stener Kvinnsland kunne ikke svare representanten for de ansatte på hva som er problemet på klinikken. Til Bergens Tidende sier han dette om det høye fraværet:

– Det er viktig at man finner ut hva som er årsaken. Men jeg tror det aller meste er forklarlige tall, sier Kvinnsland.

De ansattes representanter etterlyste skikkelige statistikker for sykefraværet, slik at man kan finne ut hvorfor det i enkelte avdelinger er så høyt. Også på Voss sjukehus og ved Hjerteavdelingen har fraværet vært unormalt høyt.

– Nå er det elektroniske personalsystemet vårt på skinner. Målet er at sykefraværet skal rapporteres så nøyaktig som mulig, sier Stener Kvinnsland.

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Helse Bergen, Kjell Vikenes, etterlyser også en bedre statistikk for fraværet, slik at det går an å analysere det.

– Da kan vi kanskje også gjøre noe med det, sier Vikenes, som sitter i styret i Helse Bergen.

Det er pleiepersonell som står for det høyeste fraværet. Legenes sykefravær ligger stabilt på et par prosent.