Eieren av Skuteviksbodene 13 er oppbrakt. Boden han kjøpte for 800.000 kroner for 15 år siden er borte. Han mener det offentlige må ta deler av ansvaret for det.

— Jeg tok kontakt med Byantikvaren på 90-tallet en gang. Min hensikt var å få myndighetene til å bidra med å finansiere sprinkleranlegg i alle Skuteviksbodene, ikke bare i noen få. Men jeg forsto det slik at det ikke var mer penger igjen, sier han.

— Har du tatt flere initiativ om dette senere?

— Jeg har ikke snakket med dem etter det.

Helmich Pedersen mener det ikke hjelper stort om én bod har anlegg, dersom naboboden som brenner ikke har anlegg.

— Dette er svært brannfarlige bygninger. Derfor må alle utstyres med sprinkleranlegg.

Samtidig mener han det er umulig for huseiere å finansiere alt selv hvis ikke leieinntektene er betydelige.

— Huset har i mange år hatt for små inntekter til at jeg kunne finansiere dette alene. Man får ikke lån heller på grunn av lav verdivurdering, sier han.

— Nå ber han myndighetene ta et krafttak for å redde verneverdige bygninger:

— I tillegg til sprinkleranlegg bør de bidra med finansiering av varslingsanlegg samt ekspropriere forfalne bygninger som er brannfarlige.