• Jeg kan ikke råde mine kolleger til å behandle metadonbrukere før de økonomiske betingelsene er avklart, sier Olav Ervik, tillitsvalg for privatpraktiserende allmennleger i Bergen.

Han sier legene ikke har fått klarhet i om metadonpasientene har en sykdom, eller et sosialt problem, eller hvordan kontakten skal være mellom lege og pasient. Det avgjør størrelsen på honorarene og hvem som betaler: trygdeetaten eller kommunen. Dette må avklares politisk, sier Ervik, og bekrefter at leger også frykter for pasientgruppen.— Hva skal vi gjøre dersom andre pasienter tar anstøt av oppførselen til metadonbrukerne? Dette er ikke enkle spørsmål, hevder Ervik. Han sier et legekontor i Bergen nylig ble rasert av en narkoman pasient.

Les også:Leger sinker metadonkøen