I dagens BT kommer det frem at politiet ofte unnlater å møte på beredskapsøvelser. De mener selv de ikke hadde noe å gjøre på katastrofeøvelsen «Øving Hordaland».

— Helt feil, mener kommunen, som mener politiets manglende tilstedeværelse på øvelser går ut over de andre instansene som jobber med beredskap og samfunnssikkerhet.

28. september ble det avholdt en beredskapsøvelse i Hordaland. Den handlet om nettopp det som skjedde på Vestlandet de siste ukene av 2011. ## Burde deltatt

Scenarioet møtedeltagerne skulle takle var følgende: «Orkan, flom og ras herjet med strøm-, vei- og telenettet i deler av fylket. Resultatet var total mørklegging av regionen, et mobilnett som kollapset, broer og tunneler som var stengte og fullt kaos i trafikken.»

FAKSIMILE: BT 2. januar 2012.

— Hvis det er elementer av redning, er det klart at vi er med. Men det er et kommunalt ansvar å sørge for at det finnes kriseplaner for det faktum at strømmen forsvinner, sier visepolitimester John Reidar Nilsen til BT.

Spesialrådgiver Steinar Matre fra kommunens seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap deltok på øvelsen. Han mener det var betydelige oppgaver for politiet å løse.

— For det første mister politiet en viktig anledning til å samhandle med andre. Politiets oppgave er å samordne redningsinnsats, og i det øvelsesopplegget som var kjent, så var det lagt opp til svært små marginer før liv og helse blir satt i fare når samfunnets viktigste infrastrukturområder blir satt ut av spill. De politifaglige spørsmålene som vil komme frem i slike øvelser vil derfor ikke bli belyst når politiet uteblir.

Får konsekvenser

Fraværet av politiet gikk ut over de andre instansene som deltok på øvelsen, mener Matre.

— Man fikk ikke avklart hvordan politiet vurderte de ulike situasjonene som oppsto, hvordan de selv ville løst dem, hvilken redningsbistand som måtte planlegges og hvordan de ville tilrå andre å bidra i situasjoner som oppsto.

Samordning er nøkkelen til suksess når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, mener han.

— Utfordringene her er at ansvaret er spredt på mange instanser. Derfor er øvelser av stor verdi, ved at vi får øvet opp gode samarbeidsrelasjoner på tvers av etatene, sier han.

KRITISK: Steinar Matre i kommunen mener politiet burde vært tilstede på viktig beredskapsøvelse.
BERGEN KOMMUNE