Hun ante ikke at detaljerte opplysninger og henne og andre sosialklienter havner hos Statistisk sentralbyrå. Feil informasjon — Har ikke vi noen form for beskyttelse? spør Wenche Husebø.De siste syv årene har hun måtte klare seg på støtte fra sosialkontoret og har også hatt noe kontakt med barnevernet.Mer enn en gang har hun opplevd at sakspapirene fra de offentlige kontorene har vært fulle av feil. Konkrete opplysninger som fødselsdato og adresse har vært gale, og saksbehandlere har gjort vurderinger hun overhodet ikke har kjent seg igjen i.- Er det min virkelighet eller saksbehandlers opplevelse av min virkelighet Statistisk sentralbyrå registrerer, spør Husebø.Hun har erfart at det ikke er like lett å rette opp de mest åpenbare feilene.- Når det nesten er umulig å rette opp små bagateller, kan en jo tenke seg hvordan det er å få rettet opp mer alvorlige feil, sier Husebø. Bekymret Hun liker ikke at informasjonen om henne flyter rundt i det offentlige system. Hun er redd den kan bli misbrukt og aner ikke hva som står om henne.- Vi har små muligheter til å kontrollere hvilke opplysninger som blir samlet og sendt om oss, sier Husebø og trekker paralleller til overvåkingspolitiets omdiskuterte mapper fra før krigen.- Jeg kan ikke skjønne at det skal være lov å blottstille en gruppe på denne måten, selv om det er den gruppen som står nederst på samfunnets rangstige, sier Husebø.