Byråden har fått kritikk for at hun ikke informerte bystyret om Bydrifts alvorlige økonomiske problemer før i november i fjor. Iversen var kjent med problemene allerede et år tidligere.

Torstein Dahle var likevel i tvil om Iversen var rette adresse for mistillitsforslaget. Han trodde byrådsleder Monica Mæland eller daværende finansbyråd Henning Warloe kunne ha stoppe informasjon om Bydrifts problemer.

– Vi hadde ønsket at også byrådslederen hadde blitt omfattet av mistillit. Vi ville gjerne sett et notat av 25. mai i fjor fra Iversen byrådsavdeling til finansbyrådet om situasjonen i Bydrift. Hvor ble notatet stoppet?

Dahle har bedt byrådet utlevere notat, men dette er ifølge ham stoppet på grunn av formalrytteri.

– Ingen makt i verden nekter byrådet å gi oss denne informasjonen, sa Dahle.

Byrådsleder Monica Mæland sier dette er et internt arbeidsdokument. Interne arbeidsdokumenter er ikke kvalitetssikrede og kan inneholde feil. Derfor er de unntatt offentlighet.

– Men jeg har ikke mottatt annen informasjon om situasjonen i Bydrift enn det jeg har opplyst bystyret om, sier hun.

Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Sp og Pensjonistpartiet stemte for mistillitsforslaget. Høyre, KrF, Frp og Venstre stemte mot, og dermed falt forslaget med 27 mot 38 stemmer.

ØNSKER INNSYN: Torstein Dahle fra Rødt vil se et notat som byrådet ikke vil utlevere.