• Foreldre bør snakke med ungene sine og informere dem om hva narkotika er.

SIGBJØRN LINGA

Det sier elever ved Sandgotna skole i Laksevåg bydel til Bergens Tidende. — Mange foreldre tar ikke initiativ og snakker med barna sine. De bør gi mer informasjon om narkotika, sier elev Piotr Ciesielski.

- Meningsløst Elevene avviser at Wegners forslag om at foreldre bør holde seg borte fra jobben, vil ha noen positiv effekt. - Jeg synes det er helt meningsløst. Foreldre bør heller være med barna sine og gi dem litt familieliv når de kommer hjem fra jobb. I stedet for å sovne på sofaen og se på tv, bør de for eksempel være med dem på trening, sier Mats Handal Pedersen.Elevene etterlyser også mer undervisning om narkotika allerede på barneskolen.- Å begynne å informere på ungdomsskolen er for sent. Det bør komme allerede i 5. eller 6. klasse, sier Pedersen.Sandgotna-elevene forteller om et lite miljø som røyker hasj på skolen og etter skoletid. - Alle vet hvem de er. Mange av dem har dårlige karakterer og andre problemer, sier elevene.

De fleste samarbeider Ifølge rektor ved Sandgotna skole, Håkon Eiken, er de fleste foreldrene samarbeidsvillige når skolen oppdager at elever misbruker rusmidler.- De fleste er greie å samarbeide med og takker ja til vår hjelp. Noen få ønsker ikke at skolen skal blande seg inn i hele tatt, og mener vi ser ting som ikke eksisterer. Det er aller mest synd for eleven.- Rusmidler er et voksende problem på skolen vår, men etter hvert er vi blitt gode på å oppdage når noe skjer med de unge. Vi er i veldig nær kontakt med elevene, sier Eiken. Han mener det avgjørende ikke er om foreldrene er i arbeid eller ikke. - Det er viktig at foreldre er tilgjengelige og aktive. Vi har tidligere hatt en foreldresamling i samarbeid med lensmannskontoret der foreldrene fikk lukte på hasj og lærte hvordan barna reagerer på stoff. Slikt burde alle foreldre vært med på, sier Eiken.

VIL HA INFORMASJON: Piotr Ciesielski, Helene Cappelen Dahl, Cathrine Jacobsen og Mats Handal Pedersen ønsker at foreldre tar initiativ til samtaler om narkotika med barna sine. (FOTO: HELGE SKODVIN)