Han reagerer sterkt på pansjef Mette Svanes sin uttalelse i BT denne uken, hvor hun etterlyser utbyggere i Arna Bydel.

— Det blir helt feil å skylde på manglende initiativ fra utbyggere. Det er bare å se på den motstand som utbyggere i Arna bydel har møtt i Bergen kommune på prosjekter som en har ønsket igangsatt.

Ifølge Dale sier utbyggere at de har betydelig inntrykk av at kommunen ikke ønsker utvikling i Arna, og at kommunen ser på Arna som et reserveareal for Bergen.

Han mener utbyggere må sloss for hver kvadratmeter de skal bygge i Arna.

— Eksempel på dette kan være den tungrodde prosessen som pågikk med Block Watne sit prosjekt i Arnavågen Park. Hadde det ikke vært for lokalpoilitisk engasjement for saken så hadde aldri dette blitt realisert.

Flere planer

Monica Mæland (H) synes planene for byutvikling i Arna, som Asplan Viak lanserte denne uken, er kjempespennende.

— Men jeg er ikke enig i påstanden om at Arna er en glemt bydel. Arna er en bydel som det satses på, akkurat som de andre.Mæland har bedt byrådsavdelingen se på hvilke tiltak som er gjort for Arna de senere årene.

– Det er seks offentlige utredninger her, og flere planer under arbeid. Det er kunngjort oppstart for tolv planer, og bystyret har avgjort 50 byutviklingssaker de siste årene.

Feil påstand

Dale opprettholder kritikken.

— Det er ikke første gang byrådslederen sier Arna ikke er en glemt bydel, men i faktisk politikk ser en få og ingen eksempel på at byrådet ønsker å satse på Arna. Det er på tide at byrådslederen kommer til Arna og setter seg skikkelig inn i forholdene her, sier Ap-politikeren.