Bilen ble først observert i Halbrendslia, da bilføreren stoppet for noen fotgjengere. Klokken var da ca. 06.15. Klokken 06.26 er den samme bilen fanget opp av et videokamera ved Esso-stasjonen i Førde, kjørende nordover på E39.

— Føreren blir beskrevet som en mann i 40-50-årsalderen. Han kjøre en eldre, lys blå personbil som vitne beskriver som en modell fra midt på 80-tallet. Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med føreren, eller andre som har sett bilen, sier lensmann Kjell Fonn.

Han understreker at politiet ikke har noen mistanke mot bilføreren, men at det likevel er viktig å få snakke med ham.

— Ettersom vi vil kartlegge alle som var i Førde er det viktig at bilføreren tar kontakt med oss.

Den ene etterlyste syklisten som meldte seg for politiet, er identifisert som syklisten som kjøre i Angedalsvegen i retning Førde sykehus. Politiet tror samtidig at observasjonene som er gjort av to syklister mot sentrum, dreier seg om en og samme person.

— Vi tror det og håper vedkommende melder seg. Syklisten kan sitte på svært verdifulle opplysninger, sier lensmannen.

Politiets oppfordring om å få MMS-bilder fra Førde sentrum drapsnatten har ikke gitt resultat. Det er heller ikke planer om å be om å få tilsendt bilder som turister har tatt.

— Dette er et svært omfattende og tidkrevende arbeid, som vi til nå ikke har funnet nødvendig å sette i gang.

Selv om politiet i Førde har sikret seg gjerningsmannens DNA virker det som om de står langt fra et gjennombrudd. Det innser også lensmannen.

— Derfor har vi hele tiden forberedt oss på at etterforskningen kan bli langvarig, sier Fonn.

Politiet i Førde får hver dag inn en håndfull tips, og har passert 360. Rundt 220 personer er avhørt, mange av dem har også avgitt prøve for å sjekke DNA.