Nå ropes det på en kommunal seniorpolitikk. RV-leder Torstein Dahle er knallhard i sin kritikk av organiseringen av hjemmetjenesten i Bergen som et kommunalt foretak.

— Situasjonen er rett og slett som i et galehus. Det er et betydelig udekket behov for hjemmehjelp i Bergen. Folk tildeles for lite hjelp i forhold til det reelle behovet, samtidig som det nå er en diskusjon om overtallighet innenfor hjemmehjelpen sier Dahle.

Skaper uføretrygdede

RV-lederen mener at det nå er skapt en arbeidssituasjon som gjør at mange godt kvalifiserte hjemmehjelpere med stor sannsynlighet ikke lenger makter en tøff jobb og bli skviset ut i sykefravær og uføretrygd.

Sett med Dahles øyne, er det eneste fornuftige å avvikle KF og stoppe konkurranseutsettingen. Nå utfordrer han Fremskrittspartiet.

-Med Frps profil på eldrepolitikk i tankene, er det selsomt at de nå setter hensynet til konkurranseutsetting og privatisering foran både de eldre og de hardtarbeidende hjemmehjelpene.

Alvorlig og trist

— Dette er en alvorlig og trist sak. Diskusjonene omkring hjemmehjelpstjenesten har foregått lenge, men dette er en annen og viktig side, nemlig arbeidstakersiden, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Hun understreker at de ulike fasene i yrkeslivet bør ses på under ett. Varierte arbeidsoppgaver er viktig for at man skal gjøre en best mulig jobb.

— Her legges det opp til et arbeidsliv for de sterkeste. Det blir feil. Eldre arbeidstakerne har masse ressurser og livserfaring som de yngre ikke har, sier Strøm-Erichsen.

Fravær av seniorpolitikk

Hun mener likevel at man ikke kan legge skylden på de nye aktørene som er kommet på banen, som City Maid.

— Det er kommunens ansvar å ta vare på sine ansatte. Denne saken viser at seniorpolitikken er helt fraværende. Vi må heller ikke glemme at de ansatte tok jobben fordi de er glad i mennesker og ønsket et omsorgsyrke. Nå er jobben redusert til en vaskejobb.

Strøm-Erichsen mener den nye ordningen er svært kynisk, og etterlyser et samsvar mellom regjeringens festtaler og det som faktisk skjer.

Arbeidsgiveransvar

Gruppeleder i Senterpartiet, Kjersti Toppe, er bekymret for utviklingen i kommunens hjemmetjeneste.

— At så mange eldre jobber innen hjemmehjelpen, er en utrolig viktig problemstilling. Dette er mennesker som har jobbet i kommunen i mange år, og de har krav på å bli ivaretatt, sier Toppe.

Hun etterlyser en debatt om kommunens seniorpolitikk i bystyret, og kommer til å følge saken tett.