Det har skjedd ti ganger til nå. Tømreren bærer søppelsekkene med alle sine eiendeler ut gjennom Bergen fengsels hovedport. Nok en gang er han fri.

Her er gjengangerlisten

Bussangst

Han går de få hundre meterne til busstoppet. Tømreren gruer seg til å ta bussen. Han sliter med sterk sosial angst.

— Etter å ha sonet full tid, slipper jeg rett ut, uten noen form for overgang. Da står jeg der med tomme hender, sier han.

Tømreren har tilbrakt nærmere fire av de siste 15 årene i fengselet. Første gang var han 17 år. Dermed er han blant de 66 personene politiet i Bergen har på sin A-liste - dem de mener begår en stor del av kriminaliteten i byen.

Les også:

— Oppfølgingen er ikke god nok

— Du får ikke en eneste sjanse

Når bussen er fremme i Bergen, gjør han det han føler han må. Han har ikke bolig. Derfor går han til sosialkontoret. De plasserer ham midlertidig på et hospits.

— Det er ikke det miljøet jeg trenger. Overdoser skjer hele tiden. Alle der er kriminelle, sier den tømmerutdannede 32-åringen.

**Frank Rossavik:

«Å gi vanekriminelle spesialbehandling etter soning er ikke rettferdig. Men det er riktig.»**

Ringen blir sluttet. Rus fører til kriminalitet. Kort tid senere er han som regel tilbake der han kom fra. Han slipper å ta bussen tilbake til fengselet i Åsane. Politiet tar jobben med å frakte ham dit.

Venter på hjem

Tømreren mangler en plass å bo. Han har rusproblemer (amfetamin). Han har elleve dommer. Og ikke minst, han har gjeldsproblemer (rundt en million kroner). Når han i tillegg er i 30-årene, er han en av de typiske gjengangerne i rettssalene.

— Timene og dagene etter løslatelse er de mest kritiske, sier Jørgen Riple.

Han er advokat for tømreren, og en av de faste forsvarerne i Bergen tingrett.

— For sosialkontoret er saksbehandling på en uke kort tid. Men det er en evighet for dem som kommer fra fengselet. De kan være satt inn igjen før uken er gått, sier Riple.

Han tror han forsvarer mellom 10 og 15 av de 66 gjengangerne på A-listen.

— De trenger å ha noe klart når de kommer ut. Om ikke, blir det rus, mer kriminalitet og rett tilbake, sier advokaten.

Det er konkrete ting som kan hjelpe, mener tømreren. Hjelp til å håndtere gjelden - og til å få bolig.

— Jeg har stått på venteliste for å få kommunal bolig i ett år. Jeg må nok vente to år til før det kan bli noe av, sier han.

Gir aldri opp håpet om et streit liv

- Lettere dømt

En annen ting er å gi soningen et annet innhold.

— Samfunnsstraff er mye bedre. Det er jobbtrening. Der jar du møter og plikter å forholde deg til. Det er noe helt annet enn å sitte 23 timer alene på cellen, sier tømreren.

Justisminister Knut Storberget ønsker økt bruk av samfunnsstraff.

Riple tror gjengangerne ofte blir lettere og lengre dømt. Ett eksempel på det er gjengangeren som for en tid siden ble frifunnet på omtrent alle tiltalepunktene.

Likevel ble han idømt så lang straff som aktor ville ha for hele tiltalen, ifølge Riple.

— Jeg tror vi er på et smertepunkt for gjengangerne. Det strider mot manges rettsfølelse å gi to år for å stjele en gitar. Politijuristene har vunnet frem med at en person på A-listen får 90 dager for det samme som andre får en bot for, sier Riple.

Ørjan Deisz