Allerede i november 2000 ba Henning Warloe i Bergenhus bydelsstyre om at det måtte komme flere offentlige bosskurver i sentrale sentrumsgater. Han nevnte i fleng gater som Håkonsgaten, Nygårdsgaten, Lars Hilles gate, Christies gate og Vestre Torggaten. Stedvis noen av byens mest deprimerende fortausetapper. Ofte slalåmløyper av fastfood-boss og annet droppet dritt.

Anmodningen ble oversendt byrådsavdelingen for tekniske tjenester, med bydelsstyrets fulle støtte.

I det velvillige svaret fra kommunaldirektør Ove Foldnes het det at veietaten ville prøve å finne rom for innkjøp av flere avfallskurver på budsjettet for 2001.

Har ikke råd

Men sånn gikk det ikke. Et drøyt år etter utspillet fra bydelsstyret, er det foreløpig ikke kommet flere bosskurver i de nødlidende sentrumsgatene.

Det innrømmer kommunens folk blankt. De har ikke hatt råd til å kjøpe flere.

De ti millioner kronene man har til å drive renhold i sentrum, er gått med til annen renholdsaktivitet. Sikkert nødvendig, den også.

— Men det er fremdeles håp, tror byråd Nils Arild Johnsen.

— Når det gjelder Håkonsgaten/Nygårdsgaten, er intensjonen at vi på lang sikt skal få like høy bosskurvfaktor i disse gatene som i Olav Kyrres gate, sier byråden.

- Kommunens oppgave

Han har også et håp om at Statens vegvesen, som er såkalt «vegholder» for riks- og fylkesveiene i sentrum, vil bidra til å bedre boss-situasjonen.

Om det vil ikke distriktsleder Gunnar Kråkenes ved trafikkdistrikt nord uttale seg for forpliktende.

— Utfordringene i sentrumsgatene bør vi selvfølgelig prøve å løse i fellesskap, noe jeg også mener at vi gjør. Men når det gjelder bossoppsamling, så har det historisk sett vært vurdert som kommunens oppgave, sier Kråkenes.

Men han vedgår at man her kan være i et grenseland, ettersom riks- og fylkesveiene i sentrum er vegvesenets ansvar.

— Vi har begrenset oss til å sette bosskurver i venteskurene for bussene, forklarer han.

For også for Statens vegvesen vil bosskurver langs alle gatestrekningene være en budsjettbelastning.

Reklame uaktuelt

— Hva med reklamefinansierte bosskurver?

Det er ikke aktuelt. Vi har et vedtak fra Vegdirektoratet som innebærer at vi i trafikksikkerhetens navn bokstavelig talt skal holde vår sti og våre veier ren for den slags, sier Kråkenes.

I tillegg til å være en utfordring for det offentlige apparatet, er bossproblemet også et uttrykk for en holdningssvikt hos byborgerne, mener Kråkenes.

— Forsøpling er en form for hærverk. Veldig mange har en gi blaffen-holdning til det å kaste boss fra seg. Vi ser det ekstra godt i tunnelene våre, der det blir kastet store mengder boss ut bilvinduene. Det skjer når folk føler seg ubevoktet.

Sier han og mener at det er all grunn for folk flest til å ta seg selv i nakken

— Dessuten burde både de store bydelssentrene og ferdigmatkjedene pålegges mer ansvar for bosset, sier Kråkenes.

Og mener det.

KURV PÅ KURV: Enkelte gater får både i pose og sekk. Olav Kyrres gate er godt forspent med bosskurver, i motsetning til enkelte andre sentrumsgater.
FOTO: ARNE NILSEN