• Nøstet er den glemte bydelen - en skamplett for kommunen, sier tidligere bystyrerepresentant Gunn-Vivian Eide (V).

Hun bor selv i Baneveien, i utkanten av det forslummede strøket. Som tidligere leder i bygningsrådet (1995-99) kjenner hun bedre enn de fleste alle labyrintene de ulike reguleringsplanene har tatt veien inn i — og ikke kommet ut av igjen.

— Det største problemet er at det aldri er blitt fremmet en helhetlig satsingsplan for området, sier hun.

Gunn-Vivian Eide synes ikke at det er det minste rart at området har forfalt.

— Hvem vil investere i full restaurering for hus som når som helst kan bli revet? spør hun.

Ingenting skjedd

Hun kjøpte huset sitt i 1987. Umiddelbart etterpå la kommunen ned bygg- og delingsforbud for eiendommene i området. Siden er ingenting skjedd.

— Resultatet er blitt at Jonsvollskvartalet og området bak Sentralbadet, i Baneveien og Nøstegaten, ser helt forferdelig ut. Det må være 20-25 år siden de første planene for disse områdene ble lagt frem. Og ennå har man ikke klart å bestemme seg, sier hun.

Gunn-Vivian Eide ergrer seg spesielt over at vedtak som ble fattet i hennes tid som leder for bygningsrådet, ikke er satt ut i livet.

Vedtak lagt på is

— Flertallet vedtok å fjerne parkeringsplassene bak Sentralbadet og på rivningstomtene, men vedtaket er bare blitt liggende i en skuff, sier Venstre-politikeren med ti års fartstid bak seg i bystyret. Hun gikk ut av politikken i 1999.

Det er ikke bare det bygningsmessige forfallet som irriterer Gunn-Vivian Eide og en rekke andre beboere i området.

— Biltrafikken rundt Nøstet har økt fra 16.000 biler i døgnet til 20.000. Prognosene videre tilsier en ytterligere økning til 26.000 biler. Det tåler ikke dette området, påpeker hun.

Gunn-Vivian Eide trekker også frem at kommunen har gjort tilkomsten til den midlertidige parkeringsplassen på Nøstet vanskeligst mulig.

— Biler som kommer fra Dokken, må ta en strafferunde rundt et ekstra kvartal før de kan svinge inn på parkeringsplassen, sier hun.

- Velegnet for boliger

Velforeningene på Sydnes og Nøstet mener store deler av området bør være velegnet for boligformål.

— Flere andre, tidligere forfalne bydeler har fått solide ansiktsløftninger de siste årene. Nøstet- og Sydnes-området kan bli et perfekt bomiljø, med sin sentrumsnærhet og trafikkfrie soner, sier Gunn-Vivian Eide.

Velforeningen har vært aktiv i å fronte dette synet overfor kommunen, men føler at den ikke blir hørt.

— Vi blir sett på som røde aktivister og oppviglere. Vi blir ikke tatt på alvor. Kommunen vender oss ryggen, hevder den tidligere Venstre-politikeren.

Hun ser på den store havneutbyggingen som den siste spikeren i kisten.

— Denne tomten ville ha vært perfekt for boliger. Men det er visst blitt litt slik at kommunen tenker at et sted må alt det negative ligge, sukker Gunn-Vivian Eide.