Daglig leder Einar Reikvam i AS Varme på Minde er skuffet over handlingslammelsen til sentrale og lokale politikere når det gjelder tiltak for å få ned forurensningen fra vedfyring.

— Moderne ovner med katalysator forurenser uhyre lite. Disse rentbrennende ovnene har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner 90 prosent av gassene og partiklene i røyken til varme. Det gir betydelig mindre utslipp i forhold til gamle ovner. Dessuten halveres vedforbruket. Populært sagt fyrer man mindre for kråkene med en moderne, rentbrennende ovn, sier Reikvam.

— I 1999 gikk Bergen kommune aktivt ut og tilbød 7800 husstander i Bergensdalen støtte til utskifting av gamle, forurensende ovner med moderne rentbrennende. De første 200 som meldte seg fikk 5000 kroner i vrakpant for sin gamle vedovn. Dette ble gjort mulig ved at kommunen utnyttet mulighetene som lå i tilskudd fra Husbanken til rehabilitering av boliger. Tilbudet ble en formidabel suksess, men er ikke gjentatt, uten at jeg vet årsaken til at det ble slutt på dette utmerkede tiltaket. Jeg skulle gjerne visst hvorfor kommunen ikke fortsatte denne ordningen, sier Reikvam.

Ikke svar fra ordføreren

— I mai i år sendte jeg et brev til ordfører Kristian Helland og viste til at Statens forurensningstilsyn anbefaler at folk skifter ut gamle ovner - blant annet av hensyn til forurensningen. Jeg fortalte at vårt bidrag var å tilby kundene vrakpant på gamle ovner - fra 1000 og opp til 5000 kroner i avslag avhengig av pris på ny ovn. I brevet oppfordret vi kommunen om å kopiere Oslo kommunes støtteordning for utskiftning av gamle ovner. Brevet ble sendt 27. mai. Til dags dato har jeg ikke fått svar på min henvendelse til ordføreren, sier Reikvam.

Ekstrainntekter tilbake

— Staten tar inn store ekstrainntekter på de høyere strømprisene. Jeg har sett at noen beregner ekstrainntektene til 10 milliarder kroner til statskassen. Noen av disse ekstrapengene burde staten gi tilbake til befolkningen i form av tilskudd til utskiftning av gamle, forurensende og ineffektive ovner. Det hadde vært et positivt bidrag til fellesskapet fordi vi da hadde fått flere til å fyre med ved i rentbrennende ovner. Resultatet var blitt lavere fyringskostnader for den enkelte forbruker og betydelig miljøgevinst i form av mindre forurensning, sier Einar Reikvam.