Ulykken skjedde klokken 10 15. Et vogntog kom kjørende i retning Sotra. Ved avkjøringen til Sartor senter foretok Mercedes-sjåføren en farlig forbikjøring. Sjåføren prøvde å komme forbi vogntoget i høy fart i en farlig kurve.

Forbikjøringen førte til at både vogntoget, Mercedesen og en personbil bremset opp, men per-sonbilen traff likevel vogntoget.

Ingen personer kom til skade, men det ble skader på personbilen. Mercedes-sjåføren rygget raskt, snudde bilen og kjørte i retning Bergen og forsvant. Det hele skjedde så raskt at ingen rakk å se hvorvidt det var en eller flere personer i bilen.

Mercedesen har mørk farge, og er trolig av typen 124 eller 190. Lensmannskontoret i Fjell og Sund er interessert i opplysninger om bilen og sjåføren.