— I dag er en litt sånn uvirkelig dag, sier Hanne-Guri Hellevang, rektor på Nattland skole, og er bokstavelig talt målløs en stakket stund.

— Dette er fantastisk.

Mannen som målbinder rektoren er skolebyråd Tomas Moltu (KrF).

— Jeg er så fornøyd, smiler Moltu.

- Var fortvilet

I lang tid har flytting av Hunstad skole for hørselshemmede til Nattland skole vært i kommunens planer. Det samme har sårt tiltrengt utvidelse og rehabilitering av Nattland skole.

I utallige reportasjer og politiske debatter har Nattland blitt trukket frem som et skrekkens eksempel på trangboddhet og materielt forfall i byens skoler.

— Vi har ikke plass til en eneste elev til, sier rektor og viser oss.

Stor var derfor skuffelsen da byrådet i september la frem et budsjettforslag og en økonomiplan hvor Nattland skole var forduftet fra budsjetter og planer. Det samme var integreringen og flyttingen av Hunstad skole til Nattland

— Det var tøft. Vi var fortvilet over situasjonen, sier Hellevang.

Kinderegg

En ting er at skolens elevkapasitet er og lenge har vært sprengt. En annen ting er slaget mot samarbeidet som Nattland skole har bygget opp med Hunstad skole.

Skolen har allerede elever med hørselshemming, fem lærere har lært seg tegnspråk og samarbeidet med Statped Vest var godt i gang.

— Det at luften gikk ut av den ballongen var kanskje det vanskeligste, sier Hellevang.

Nå blir ballongen igjen fylt med frisk luft. Skolebyråd Moltu var sprekkeferdig av stolthet da han overleverte rektor et aldri så lite kinderegg.

— Vi skal utvide skolen med cirka 2000 kvadratmeter, inkludert nytt gymanlegg. Vi skal rehabilitere skolen og vi skal bygge og reise nybygg for samlokalisering med Hunstad skole. Tre ting på en gang, sier Tomas Moltu.

Alt ferdig i 2012

Utvidelsen og bygget til Hunstad skole skal etter planen stå ferdig i 2011. Rehabiliteringen gjennomført året etter. Totalt anslås prisen for herligheten til rundt 200 millioner kroner.

Pengene hentes fra statens rentefrie lån for skolebygg og fra kommunens eget budsjett. I tillegg er en langsiktig leieavtale med Statped Vest avgjørende. Den avtalen tar seg av driftskostnadene for ressurssenteret for hørselshemmede.

— Vi er veldig glade for at dette endelig er i boks, sier Steinar Sandstad, direktør for Statped Vest, som blant annet har ansvaret for og driver Hunstad skole.

Han legger ikke skjul på at det har vært mye frustrasjon over at flytte- og samlokaliseringsprosessen stoppet opp.

Desto mer fornøyd er han med dagens resultat. Den geografiske nærheten til Statped Vest sitt kompetansesenter på Eikelund, åpner for et tett og godt samarbeid.

— Dette gir oss muligheten til å bygge opp et mer robust og fleksibelt tilbud til hørselshemmede på Vestlandet, sier Sandstad.

- Vil klemme

Stor er også gleden i foreldreutvalget (FAU) ved Nattland skole.

— Dette er helt fantastisk. Det har vært helt håpløst i mange år, sier Tore Berget, når BT overbringer gledesbudskapet.

Onsdag gikk han av som FAU-leder på Nattland skole. I går fikk han en fin avskjedsgave via BT.

— Han Moltu skal jeg klemme på når jeg ser ham.

Nå kan de smile

Familien Lade Unneland stolte på politikerne, flyttet til Nattland og ble skuffet. Nå er gleden over flyttingen tilbake i familien.

Da byrådet tidligere i høst skjøv planene om flytting av Hunstad skole ut i uvissheten, traff det rett inn i familien Lade Unneland.

De hadde valgt å ta kommunens skolebruksplan på alvor og flyttet til Nattland med sine to hørselshemmede døtre for å komme tett på skolen.

I BT 27. september ga Yvonne Lade og Jørund Rasdal Unneland uttrykk for sin frustrasjon. Nå er humøret et ganske annet.

— Dette høres jo strålende ut. Det er veldig gode nyheter. Ideen var så god i utgangspunktet for begge skoler at det hadde vært en tragedie hvis det ikke hadde latt seg realisere, sier Unneland.

Eldstedatter Thea Lade Unneland, begynte i første klasse på Nattland i høst.

Følger kommunen tidsplanen som skolebyråden legger opp til, vil nybyggene stå klare til skolestart for yngstedatter Selma, mens Thea kan starte fjerde klasse i nye og fine lokaler.

— For oss betyr det at vi får fagkompetansen tett på barna våre. Det var jo faktisk årsaken til at vi valget å flytte nettopp til Nattland. Det er godt å se at det blir en realitet, sier Jørund Rasdal Unneland.

Silje Katrine Robinson