Da kunne trafikantane endleg ta i bruk den nye vegstrekninga E 39 mellom mellom Nordfjord og Sunnmøre.

Med dette er ein av dei dårlegaste vegstrekningane på stamvegen endeleg blitt historie.

I alt 13 kilometer ny tofelts veg er bygd til ein prislapp på 113 millionar kroner.

Anlegget starta i november 2001, og har omfatta ni kilometer veg på Nordfjord-sida av fylkesgrensa og drygt 3,7 kilometer på Sunnmøre.